เดือนที่ 5

       พัฒนาการของเด็ก วัยนี้จะรู้จักตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเจ้าตัวน้อย ที่คุณแม่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในยามตื่นลูกจะไม่อยู่นิ่งอีกต่อไปแล้ว เพราะเขาพร้อมที่จะทำความรู้จักตัวเองไปพร้อมๆ กับการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวมากขึ้น  ซึ่งแน่นอนว่า คุณแม่ต้องเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยของลูกเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน...มาดูพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อยเดือนนี้กันค่ะ

ฉลาดเรียนรู้

 • เมื่อลูกเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นคนละส่วนกับสิ่งแวดล้อม จึงสนใจที่จะทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้น สังเกตได้จากการ ดูดนิ้ว การจ้องมองมือตัวเอง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น เช่น การจับสัมผัสสิ่งของรอบตัว เมื่อหยิบได้ก็ทดลองเขย่า ตี บีบ แล้วสุดท้ายก็เอาเข้าปาก เลีย อม กัด ซึ่งการเรียนรู้ด้วยปากเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของลูกวัยนี้ค่ะ

 • การได้จับสัมผัสสิ่งของหรือของเล่น ช่วยให้ลูกเรียนรู้เรื่องการมีอยู่ และการหายไป เมื่อทำของหล่นเขาจะรีบมองหาที่พื้น ไม่ใช่มองที่มือเหมือนเดือนก่อนๆ

 • ลูกสามารถจำการกระทำของตัวเองที่เพิ่งผ่านไปได้และจำสิ่งของคล้ายๆ กันได้ เช่น ของเล่นสองชิ้นที่มีลักษณะกลม ๆ เหมือนกัน

 • ลูกสามารถแยกแยะระหว่างพ่อแม่กับคนแปลกหน้าได้  

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ลูกวัยนี้ไม่นอนนิ่งแล้วค่ะ เพราะเขาเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ สังเกตได้จากเวลาที่ตื่นนอน ลูกจะยุกยิก ถีบแข้งขา บางครั้งพลิกคว่ำพลิกหงาย กลิ้งไปกลิ้งมา หรือไม่ก็เล่นกับมือน้อยๆ อย่างเพลิดเพลิน หรือแหงนคอมองหาคุณแม่พร้อมทั้งส่งเสียงร้อง 

 • ลูกวัยนี้ยังนั่งได้ไม่ดีและยังต้องมีเบาะพิงหลังอยู่ แต่ก็ถือว่านั่งได้นานและมั่นคงกว่าเดือนก่อนมาก

ขณะนั่งยังสามารถคว้าของเล่นมาเล่นได้ด้วย เนื่องจากตากับมือทำงานประสานกันได้ดีขึ้น หยิบจับของต่างๆ ได้แม่นยำมากขึ้น

 • ลูกจะพยายามใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการหยิบของมากขึ้น

 • เวลาเล่น ลูกสามารถถือหรือเขย่าของเล่นได้ทั้งสองมือ รวมทั้งย้ายของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งได้

ฉลาดสื่อสาร

 • ลูกจะสนใจมองปากคุณแม่เวลาที่คุณแม่พูดคุยและพยายามเลียนแบบ ทำเสียงสูงๆ ต่ำๆ บางครั้งเสียงที่ออกมาเหมือนเสียงพยัญชนะ ม หรือ ป  เช่น มะ ปะ 

 • ลูกเข้าใจชื่อคนและสิ่งของต่างๆ  ที่คุณแม่เรียกหรือพูดให้ฟังเป็นประจำ ดังนั้นการพูดคุยกับลูกน้อยบ่อยๆ เรียกชื่อสิ่งของต่างๆ ให้ลูกฟังเป็นประจำจึงไม่สูญเปล่า เพราะลูกจะสามารถจดจำคำศัพท์เหล่านั้นไว้ เมื่อถึงวัยที่พูดได้เขาก็จะพรั่งพรูมันออกมาค่ะ

 • ลูกเรียนรู้ว่า วิธีการส่งเสียงหมายถึงการสื่อสารกับคนอื่นๆ  คุณแม่จึงควรหาเสียงอื่นๆ มาให้ลูกฟัง เช่น เสียงดนตรี เสียงสัตว์ต่างๆ เสียงโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ความแตกต่างของเสียงค่ะ

ฉลาดด้านอารมณ์

 • เด็กวัยหัดคว่ำหัดคลานแบบนี้อาจเครียดกับอาการเงอะๆ งะๆ ของตัวเองได้  ดังนั้นคุณแม่ควรช่วยลูกออกกำลังเพื่อคลายกล้ามเนื้อและกระตุ้นให้ลูกเรียนรู้วิธีคว่ำ คืบ คลานได้ถูกวิธี

 • แสดงความรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่สามารถหยิบจับของเล่นที่อยู่ไกลออกไปได้ หรือเวลาที่เขาจะนำของเล่นเข้าปากแล้วถูกคุณแม่ห้ามปราม ทางที่ดีควรหาของเล่นที่ปลอดภัยเมื่อเข้าปากลูก เพื่อไม่ให้เป็นการขัดจังหวะการเรียนรู้ของลูกให้เสียอารมณ์

 • มักแสดงอาการดีใจอย่างออกนอกหน้า เวลาเห็นคุณแม่หรือคุณพ่อเข้ามาอุ้ม  แต่จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามทันทีเมื่อมีคนแปลกหน้ามาของอุ้ม

       เด็กๆ จะมีพัฒนาการ  360°อัจฉริยะรอบด้านหรือไม่  เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับการกระตุ้นพัฒนาการแต่ละด้านอย่างเหมาะสมหรือไม่