เคล็ดลับเตรียมลูกในครรภ์ให้พร้อม เพื่อพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้าน

       สำหรับลูกน้อยในครรภ์นั้น  คนที่จะช่วยเสริมสร้างพลังสมองลูกน้อยได้ดีที่สุดคือ คุณแม่ ซึ่งต้องหาวิธีเสริมสร้างการทำงานของสมองเสียแต่เนิ่นๆ เมื่อถึงเวลาที่จะสามารถกระตุ้นพัฒนาการลูกได้ จะได้ทำทันที โดยทำได้ดังนี้

  • ดูแลกาย

       คุณแม่ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ลดเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ สัมผัสสารเคมี เลือกกินอาหารดีๆ มีคุณค่า โดยเฉพาะ DHA เนื่องจากสมองและจอประสาทตามี DHA เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และลูกน้อยจะเริ่มสะสม DHA ตั้งแต่อยู่ในครรภ์  โฟเลตช่วยพัฒนาเซลล์สมองและระบบประสาทของลูกน้อยให้สมบูรณ์ ป้องกันความผิดปกติของสมองและไขสันหลัง

  • ดูแลใจ

       คือการรักษาอารมณ์ของแม่ให้ดีมีสุขอยู่เสมอ เพราะถ้าคุณแม่มีความรู้สึกรักลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมามากขึ้น ทำให้การเจริญเติบโตของลูกเป็นไปด้วยดี หลังคลอดลูกจะฉลาด อารมณ์ดี และมีความมั่นคงในจิตใจ
      คุณแม่อาจหากิจกรรมผ่อนคลายตัวเอง เช่น ฟังเพลง วาดรูป นั่งสมาธิ อ่านหนังสือ จะช่วยให้แม่อารมณ์ดี ซึ่งส่งผลดีต่อสมองลูกน้อยในครรภ์ด้วย

  • หมั่นสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกในท้อง

       เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ประสาทสัมผัสของลูกเริ่มพัฒนาและมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น การสร้างปฏิสัมพันธ์ เช่น พูดคุยกับลูก ลูบท้อง เปิดเพลงให้ลูก ฯลฯ ล้วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกในครรภ์ได้ค่ะ