ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย (Research & Development Technical Center, Thailand) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมล้ำหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภค ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย ประกอบด้วยทีมงานนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แพทย์นักโภชนาการ และ ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฎิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย จะทำงานร่วมกับทีมงานของศูนย์วิจัย มี้ด จอห์นสัน ต่างๆ ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งทำงาน ประสานกับมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ และโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของ มี้ด จอห์นสัน จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสูตรผลิตภัฑณ์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย...
เพื่อความเป็นเลิศทางโภชนาการเพื่อทารกและเด็ก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย เป็นศูนย์วิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อทำการวิจัยครบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของเด็ก โดยมีหน่วยงานต่างๆ

 • ห้องปฎิบัติการทดสอบสารอาหาร (Analytical Laboratory)
 • ห้องปฎิบัติการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสและการยอมรับของผลิตภัณฑ์ (Sensory Laboratory)
 • ห้องปฎิบัติการการผลิตจำลอง (Pilot Plant Laboratory) ในขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ห้องวิจัยการเก็บวัตถุดิบ (Raw material storage room)
  • ห้องวิจัยการชั่งตวงวัตถุดิบ (Raw material measuring room)
  • ห้องวิจัยการผสม (Blending room)
  • ห้องวิจัยบรรจุภัณฑ์: แบบกระป๋อง (Canning room)
  • ห้องวิจัยบรรจุภัณฑ์: แบบถุง (Pouching room)
  • ห้องวิจัยทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์บนชั้นวางสินค้าจำลองที่อุณหภูมิต่างๆ (Rigorous shelf-life tests)
  • หน่วยงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development office)

 

EFB Form

EFB Form