ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การกระตุ้นครรภ์

การกระตุ้นครรภ์ สัปดาห์ที่ 1-40

การกระตุ้นครรภ์สัปดาห์ที่ 1

การกระตุ้นครรภ์สัปดาห์ที่ 1

ทำไมต้องพัฒนาสมองลูกตั้งแต่ในครรภ์-เซลล์สมอง ก็เช่นเดียวกับเซลล์ของรทำไมต้องพัฒนาสมองลูกตั้งแต่ในครรภ์-เซลล์สมอง ก็เช่นเดียวกับเซลล์ของระบบอวัยวะอื่นๆ... อ่านต่อะบบอวัยวะอื่นๆ... อ่านต่อทำไมต้องพัฒนาสมองลูกตั้งแต่ในครรภ์-เซลล์สมอง ก็เช่นเดียวกับเซลล์ของระบบอวัยวะอื่นๆ... อ่านต่อ

การกระตุ้นครรภ์ สัปดาห์ที่ 2

การกระตุ้นครรภ์ สัปดาห์ที่ 2

เตรียมลูกในครรภ์ให้พร้อม เพื่อพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านจากการศึกษาพบว่า

การกระตุ้นครรภ์ สัปดาห์ที่ 3

การกระตุ้นครรภ์ สัปดาห์ที่ 3

เคล็ดลับเตรียมลูกในครรภ์ให้พร้อม เพื่อพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านสำหรับลูกน้อยในครรภ์นั้น

กิจกรรมกระตุ้นลูกน้อยในครรภ์

DIY Infant Phone

DIY Infant Phone

เสียงของคุณแม่

ทำถุงมือเด็กอ่อน ให้ลูกน้อย

ทำถุงมือเด็กอ่อน ให้ลูกน้อย

ทำถุงมือเด็กอ่อนไว้ให้ลูกน้อย พัฒนาอารมณ์แม่และ ลูกในครรภ์ กิจกรรมนี้จะช่วยให้แม่สมาธิ

ทำโมบายช้างกระดาษ พัฒนาสายตาลูกแรกคลอด

ทำโมบายช้างกระดาษ พัฒนาสายตาลูกแรกคลอด

ขณะมีเวลาว่าง ชวนคุณแม่ทำของเล่นอย่างโมบาย กระตุ้นสายตาไว้ใช้กับลูกหลังคลอด

EFB Banner
Mobile efb banner
EFB Banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner