ตารางน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์

ตารางน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์

คำนวณ BMI

Don’t know your BMI?`

คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง

ตารางน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์

ตารางการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักขณะตั้งครรภ์ ช่วยให้คุณทำความเข้าใจค่าปกติของน้ำหนักคุณช่วงตั้งครรภ์ ว่าควรเป็นอย่างไร
น้ำหนักน้อยเกินไป
(BM1 < 18.5)
12.5 - 18 กก.
น้ำหนักปกติt
(BMI 18.5 to 24.9)
11.5 - 16 กก.
น้ำหนักเกินมาตรฐาน
(BMI 25 to 29.9)
7 - 11.5 กก.
น้ำหนักเกิน (แบบโรคอ้วน)
(BMI 30 หรือสูงกว่า)
5 - 9 กก.
 

หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น สำหรับการตั้งครรภ์ของทารกคนเดียว

ปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ในระหว่างตั้งครรภ์

นอกจากทารกแล้ว น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ยังประกอบด้วยปัจจัยอีกหลายอย่าง3:
รก
0.5-1 กก.
น้ำคร่ำ
1 กก.
เนื้อเยื่อเต้านม
0.5-1 กก.
ปริมาณเลือด
1-2 กก.
ไขมันที่สะสมไว้เพื่อสร้างนมแม่
3-4 กก.
มดลูกใหญ่
1.5 กก.
ลูกน้อย
3.5-4 กก.
ของเหลวในร่างกายอื่นๆ
2 กก.
 
 

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ บ่งบอกอะไร?

 

การเพิ่มน้ำหนักสามารถช่วยให้ทารกมีสุขภาพสมบูรณ์เมื่อคลอดบุตร และคุณแม่มีน้ำนมพร้อมเพื่อดูแลลูก

หากคุณมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าที่แนะนำ เป็นไปได้ที่คุณจะคลอดทารกที่ตัวเล็กเกินไป ทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยอาจมีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาจมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น และอาจประสบกับพัฒนาการล่าช้า

หากคุณมีน้ำหนักสูงเกินเกณฑ์ที่แนะนำ มีความเป็นไปได้ที่ทารกจะตัวใหญ่เกินไป ซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด การผ่าตัดคลอด ภาวะความดันโลหิตสูงที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และโรคอ้วนในช่วงวัยเด็ก

วิธีดูแลน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์

 

เมื่อคุณตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการของการตั้งครรภ์ เราได้เขียนและรวบรวมบทความสำหรับสูตรอาหารที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงแนวคิดและวิธีการปรุงอาหารอร่อย ที่สามารถบำรุงเลี้ยงทั้งคุณและทารกที่กำลังเติบโตของคุณ รวมถึงคำแนะนำในการออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์ของเรา จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยในระหว่างตั้งครรภ์ .

อย่าลืมติดตามการเพิ่มน้ำหนักการตั้งครรภ์ของคุณตลอดการตั้งครรภ์และทำตามแผนภูมิการเพิ่มน้ำหนักการตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพครรภ์ที่ดีของคุณ

EFB Form

EFB Form