ฉลาดเรียนรู้

 • แยกของเล่นตามสีได้

 • เลียนแบบท่าทางบางอย่างของผู้ใหญ่ เช่น เอาของเล่นแนบหูแล้วทำท่าพูด (เลียนแบบการพูดโทรศัพท์)

 • จำเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น จำภาพในหนังสือที่ชอบได้ เห็นแล้วจะชี้

 • เมื่อเอาของเล่นที่ชอบไว้ในที่สูง สามารถเกาะเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาหยิบของบนโต๊ะได้

 • เรียนรู้ผ่านการเล่น สังเกต และทำซ้ำ เช่น เทน้ำใส่เข้าเทออกซ้ำๆ

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ลุกยืนได้เอง

 • ยืนได้ตรง

 • ใช้มือขณะเดินเกาะเครื่องเรือน

 • เดินได้เอง 1-2 ก้าว

 • เปิดฝากล่องได้

 • ถอดถุงเท้าได้

ฉลาดสื่อสาร

 • เปล่งเสียงเป็นคำพูดได้ 2-3 คำ

 • ทำเสียงได้หลายเสียง เช่น เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงกรี๊ดดีใจ

 • ใช้สีหน้าและคำพูดบอกในสิ่งที่ตนไม่ต้องการได้ เช่น พูดว่า ไม่ หรือร้องไห้

 • ชี้บอกอวัยวะได้ถูก

 • ทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ เช่น ขอขนมให้แม่ ใส่รองเท้า

ฉลาดด้านอารมณ์

 • มีอารมณ์ขันมากขึ้น หัวเราะเก่งขึ้น

 • ติดแม่และสิ่งของ เช่น หมอน, ผ้าห่ม

 • แสดงออกทางอารมณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะดีใจ เสียใจ โกรธเกรี้ยว อาละวาด ไม่พอใจ

 • มีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อต้องแยกจากแม่

 • รู้จักการรอคอยได้บ้าง

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่