ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 2 ปี 11 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 2 ปี 11 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ

 • เล่นอย่างมีจินตนาการมากขึ้น เช่น การจับกล่องมาต่อ สมมุติเป็นบ้าน

 • นับจำนวนได้มากขึ้น

 • จดจำพยัญชนะต่างๆ ได้ดีขึ้น

 • จดจำสีต่างๆ ได้ประมาณ 4 สี

 • ต่อภาพจิ๊กซอว์ที่มีขนาด 6-10 ชิ้นได้

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ถอดเสื้อ ติดกระดุมได้

 • ต่อบล็อกได้ 7-8 ชั้น

 • ร้อยลูกปัดชิ้นใหญ่ๆ ได้หลายชิ้นกว่าเดือนก่อนๆ

 • หมุนข้อมือได้ดี

ฉลาดสื่อสาร

 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น

 • พูดประโยคที่มีคำตั้งแต่ 3-5 คำได้

 • ช่างซักช่างถาม

 • ร้องเพลงได้ท่อนสั้นๆ

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ยังยึดความต้องการของตัวเองเป็นหลัก

 • เล่นกับเด็กวัยเดียวกันได้นานขึ้น

 • รู้จักการขอ การให้ เช่น แม่ขอขนม ก็ยื่นให้

 • ถอดและใส่เสื้อผ้าได้เอง

 • ต่อต้านสิ่งที่ไม่ต้องการทำ

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้น พัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 36
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner