ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจพัฒนาการเด็ก วัย 2 ปี 6 เดือน
ตรวจพัฒนาการเด็ก วัย 2 ปี 6 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • สมาธิและความจำดีขึ้น

 • ชอบเล่นบทบาทสมมุติ

 • ชอบเล่นเลียนแบบคนใกล้ตัว

 • บอกสีได้มากกว่า 1 สี

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ยืนด้วยขาข้างเดียวได้สักครู่

 • เดินข้ามหรือเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้

 • กระโดดได้ดีขึ้น ขึ้น-ลงบันไดได้

 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษได้บ้าง

 • ใช้ดินสอขีดเขียนเส้นต่างๆ ได้ วาดวงกลมได้

ฉลาดสื่อสาร

 • เรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้น

 • เข้าใจประโยคยาวๆ ที่ผู้ใหญ่พูดด้วยได้

 • พูดชัดขึ้น เพราะฟันขึ้นครบ 20 ซี่

 • บอกได้เมื่อปวดฉี่หรืออึ

ฉลาดด้านอารมณ์

 • สนใจมองดูเด็กอื่นเล่น

 • ฉี่รดกางเกงน้อยลงในตอนกลางวัน

 • ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เช่น ตักอาหาร แต่งตัว อาบน้ำ แปรงฟัน ฯลฯ

 • กลัวความมืด กลัวเสียงดัง

 • เมื่อไม่ชอบสิ่งใดก็บอกได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่เกี่ยวกับการตรวจพัฒนาการเด็ก

       หากคุณแม่ตรวจพัฒนาการเด็กแต่ละด้านของลูกน้อยแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้น พัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 30
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner