ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 3 ปี
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 3 ปี

ฉลาดเรียนรู้

 • จำแนกสิ่งของตามประเภทได้ เช่น แยกตามสี รูปทรง

 • บอกชื่อสีได้ 4-5 สี

 • รู้จักจำนวน และพยัญชนะต่างๆ ได้มากขึ้น

 • รู้จักทิศทาง เช่น เมื่อบอกให้วางกระเป๋าไว้ใต้โต๊ะ ยืนหน้าโทรทัศน์

 • มีสมาธิในการเล่นมากขึ้น

 • ต่อภาพจิ๊กซอว์ที่มีขนาด 6-12 ชิ้นได้

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ถีบจักรยานสามล้อได้

 • นั่งขัดสมาธิได้

 • ต่อบล็อกได้ประมาณ 8 ชั้น

 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษได้ดีขึ้น

 • เขียนตามเส้นประเป็นรูปง่ายๆ ได้

ฉลาดสื่อสาร

 • เรียนรู้คำศัพท์ได้มากกว่า 50 คำต่อเดือน

 • สามารถพูดประโยคยาวๆ 3-5 คำ

 • ช่างซักถาม ด้วยคำว่า “อะไร” “ทำไม”

 • เข้าใจคำสั่งมากขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • เล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนได้นานขึ้น

 • ปฏิเสธด้วยคำว่า “ไม่” เมื่อไม่ต้องการ

 • บอกความต้องการได้ เช่น ต้องการเข้าห้องน้ำ

 • ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถแต่งตัว อาบน้ำ กินข้าว เข้าห้องน้ำได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้น พัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 36
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner