ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 2 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • แยกความแตกต่างของเส้นขวาง เส้นตั้ง และเส้นนอนได้

 • บอกตำแหน่งได้ระหว่างข้างหน้า ข้างหลัง ข้างล่าง ข้างบน ฯลฯ

 • เข้าใจเรื่องขนาด เล็ก ใหญ่ กลม รี ฯลฯ

 • เข้าใจความหมายของเวลา วัน เดือน

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสูง 5-6 นิ้ว

 • สามารถรับลูกบอลโดยใช้มือจับแทนที่จะใช้แขนรับ

 • ขึ้นลงบันไดโดยก้าวสลับเท้า

 • ตัดกระดาษตามเส้นได้ด้วยกรรไกร

ฉลาดสื่อสาร

 • แสดงความรู้สึกพอใจ ดีใจ ด้วยการยิ้ม หัวเราะ 

 • เมื่อรู้สึกไม่พอใจจะบอกความรู้สึกว่าหนูไม่ชอบ  

 • พูดจาสื่อสารได้ชัดและถูกต้องเหมือนผู้ใหญ่  พูดชัด ไม่ติดอ่าง

 • สื่อสารบอกความรู้สึก ความต้องการ และอารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ไม่แสดงอการหงุดหงิดเมื่อต้องทำกิจกรรมยากๆ

 • แสดงออกถึงความพึงพอใจเมื่อได้เล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ 

 • ชอบเล่นกับเด็กมากกว่าเล่นกับผู้ใหญ่

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 2 เดือน
โภชนาการลูกน้อยวัย 4 ปี 2 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner