ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 1 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 1 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • เข้าใจเหตุผล คำสั่ง กฎ กติกา

 • เชื่อมโยงเหตุผลต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น

 • มีการคิดและวางแผนได้ดีขึ้น  

 • มีสมาธิในการเล่นนานกว่า 5 นาที

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • วิ่งได้รวดเร็วและหยุดได้ทันที

 • เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง โดยไม่ต้องกางแขน

 • ยืนและวิ่งบนปลายเท้าได้หลายวินาที

 • กระโดดกางขา สลับขา และกระโดดได้ไกล

ฉลาดสื่อสาร

 • พูดได้คล่องและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 • บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่ได้

 • มีพัฒนาการทางด้านภาษามากขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อคนอื่นมีความทุกข์

 • บอกความต้องการ และแสดงความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้น

 • รู้จักขออนุญาตใหญ่เมื่อจะทำสิ่งใด

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 1 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 1 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner