ฉลาดเรียนรู้

 • ชอบเลียนแบบผู้ใหญ่ เช่น ทำท่าป้อนข้าวให้ตุ๊กตาเหมือนที่แม่เคยป้อนตัวเอง

 • ชอบสำรวจภาชนะและของเล่นต่างๆ

 • เริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ เช่น แมวร้องเหมียวๆ หมาเห่าโฮ่งๆ เครื่องบินอยู่บนฟ้า

 • ลองเล่นเปรียบเทียบกับเด็กอื่น

 • พยายามใช้ช้อนตักอาหารใส่ปากด้วยตัวเอง

 • รู้จักปฏิเสธเมื่อไม่อยากทำตามคำสั่งนั้น

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • นั่งยองๆ ได้

 • ยืนได้ดีขึ้น

 • เดินได้โดยต้องจับมือคนอื่น

 • จับดินสอขีดไปมาได้

 • ทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น นั่งยองๆ มือหนึ่งถือของเล่น อีกมือหนึ่งเล่นของเล่นอีกชิ้น

ฉลาดสื่อสาร

 • พูดเป็นภาษาได้ 2-3 คำ เช่น แม่ มา หม่ำ ไม่ ไป

 • เข้าใจความหมายของคำและสามารถเชื่อมโยงความคิดได้ เช่น ชี้บอกอวัยวะได้ถูกต้อง หรือชี้มือขึ้นฟ้าเมื่อแม่บอกว่าเครื่องบิน หรือนก เป็นต้น

 • สนใจดูภาพในหนังสือ

 • เริ่มเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นจากน้ำเสียงที่พูด เช่น ทำหน้าเสียเมื่อแม่ทำเสียงดุ ยิ้มเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะ เป็นต้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ทำท่าเชื่อฟัง เพื่อให้คนอื่นยอมรับ

 • แสดงความเป็นตัวเองมากขึ้น เช่น ปฏิเสธสิ่งที่ตนไม่ต้องการ

 • รู้สึกผิด ทำหน้าสลด เมื่อทำผิด

 • ติดแม่

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่