ฉลาดเรียนรู้

 • เมื่อเห็นของที่เคยเห็น แสดงท่าทางจำได้ด้วยการมองนิ่ง

 • ส่งเสียงเลียนแบบเสียง

 • รู้จักเขย่าของเล่นในมือ

 • เมื่อเห็นของเล่นชิ้นใหม่จะทิ้งของเล่นชิ้นเก่า

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับสิทธิ์! รถเข็นเด็กสุดพรีเมี่ยม ฟรี!

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ชันคอและยกหน้าอกได้นาน

 • ตั้งศีรษะตรงได้เมื่อจับนั่ง

 • นั่งพิงเบาะได้นาน 20 นาที

 • คว้าจับของได้แม่นยำ

 • ถ่ายของจากมือหนึ่งไปยังอีกมือได้

 • เมื่อนอนคว่ำ ลูกสามารถทำท่าร่อนบิน ขยับแขนถีบขา ยันแขน ทำท่าคืบ

ทักษะด้านการสื่อสาร

 • ออกเสียงคล้ายพยัญชนะ ม ป ได้

 • เมื่อเรียกชื่อ แล้วหันหา (แสดงว่ารู้ชื่อตัวเอง)

 • ชอบทำเสียงเลียนแบบการพูด

ทักษะด้านอารมณ์

 • แสดงความกลัว กังวล โกรธ ได้เมื่อมีเหตุมากระทบ

 • ชอบดูเงาตัวเองในกระจก

 • แสดงอาการต่อต้านเมื่อถูกหยิบของเล่นไป

 • ทำท่าดีใจเมื่อเห็นพ่อแม่ แยกพ่อแม่จากคนแปลกหน้าได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”