ฉลาดเรียนรู้

 • สนใจสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว

 • สนใจเล่นของเล่น

 • จำลำดับขั้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กินนม อาบน้ำ

 • สำรวจร่างกายตัวเองด้วยปากและมือ

 • เมื่อมีสิ่งที่ไม่ชอบ ลูกรู้จักส่งเสียงเรียกขอความช่วยเหลือจากแม่

 • เริ่มรู้จักความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ บ้างแล้ว เช่น เชื่อมโยงแม่กับอาหาร เมื่อถึงเวลาอาหารจะดีใจเมื่อเห็นแม่

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับสิทธิ์! รถเข็นเด็กสุดพรีเมี่ยม ฟรี!

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • นั่งได้มั่นคง

 • คืบทั้งที่มีของอยู่ในมือได้

 • ถ้ามีคนช่วยดึงจะลุกยืนได้

 • ถือของสองมือ และนำมากระทบกันได้

ฉลาดสื่อสาร

 • พยายามเลียนแบบเสียงต่างๆ ที่ได้ยิน

 • ออกเสียงพยัญชนะ มะ ปะ

 • ตั้งอกตั้งใจฟังทั้งเสียงตัวเองและเสียงคนอื่น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • แสดงให้รู้ถึงความต้องการของตัวเอง

 • ปฏิเสธ ขัดขืน เมื่อไม่ต้องการให้ทำสิ่งนั้น

 • ชอบของเล่นที่มีเสียง

 • แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”