ฉลาดเรียนรู้

 • สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยการจับเข้าปาก

 • สนใจเลียนแบบท่าทางคน เช่น ยกไหล่ ทำตาหยี

 • สนใจเล่นของเล่น

 • ชอบนำของเล่นใส่เข้า-หยิบออกจากกระป๋องหรือกล่อง

 • หาของที่เห็นว่ามีคนเอาไปซ่อนไว้ได้

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • คลานได้

 • ลุกนั่งเองได้

 • นั่งแล้วเอี้ยวตัวหยิบของได้

 • ถือของเล่นเขย่าได้นาน 3 นาที

 • ใช้นิ้วโป้งและนิ้วอื่นๆ หยิบสิ่งของได้

ฉลาดสื่อสาร

 • ส่งเสียงเหมือนกำลังเลียนเสียงพูดคุย

 • เริ่มเข้าใจความหมายที่คนอื่นพูดด้วยบ้างแล้ว จะนิ่งฟัง

 • พูดคำซ้ำๆ เช่น มามา

 • หันหาต้นเสียง เมื่อมีคนเรียกชื่อ หรือเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคย เช่น เสียงโทรศัพท์

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ติดแม่และกลัวคนแปลกหน้า

 • เรียกร้องความสนใจด้วยการร้องเรียกหรือตะโกน

 • รู้จักปฏิเสธ ไม่ยอมให้อุ้ม

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่