ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 8
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 8

ลูกน้อยวัย 8 เดือน มีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะ มาดูกัน !


พัฒนาการด้านการเรียนรู้ 

 • สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ชอบนำสิ่งของเข้าปาก 

 • ชอบเลียนแบบท่าทางผู้คน เช่นชูแขน ทำตาหาว 

 • สนใจของเล่น 

 • ชอบเอาของใส่เข้าออกจากกล่อง หรือ กระป๋อง 

 • สามารถหาของที่คนนำไปซ่อนเจอ 

 

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

 • เริ่มคลาน 

 • สามารถนั่งได้ด้วยตนเอง 

 • สามารถนั่งหรือเอนตัวเพื่อหยิบจับสิ่งของ 

 • ชอบจับของเล่น เขย่า ประมาณ 3 นาที 

 • ใช้นิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของ 

พัฒนาการด้านการสื่อสาร

 • สามารถทำเสียงพึมพาเลียนแบบการพูดได้ 

 • เริ่มเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดและตั้งใจฟัง 

 • ทบทวนคำต่างๆที่เคยได้ยิน 

 • หัน เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อหรือเสียงที่คุ้นเคย เช่น เสียงโทรศัพท์ 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • ยึดติดกับคุณแม่ กลัวคนแปลกหน้า 

 • เรียกร้องความสนใจด้วยการเรียกหรือตะโกน 

 • รู้จักปฏิเสธ เช่น ปฏิเสธที่จะโดนคนแปลกหน้าอุ้ม 

คำแนะนำจากเอนฟาถึงคุณแม่ 

สำหรับคุณแม่ๆที่อ่านบทความนี้แล้วพบว่าลูกของตนนนั้นไม่สามารถทำได้ตามที่กล่าวมา เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดค่ะ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความช้าเร็วในด้านพัฒนาการที่แตกต่างกัน คุณแม่สามารถสนับสนุนให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ลูกมีพัฒนาการในด้านต่างๆสมวัยได้ค่ะ ซึ่งเอนฟาแนะนำให้ลองอ่านบทความดีๆทางเว็บไซต์เพื่อคุณแม่จะได้นำไปปรับใช้กับการกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยค่ะ 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้น พัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 8
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner