ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 การพัฒนาเซลล์สมองของลูกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และน่ายินดีที่อาการแพ้ท้องเริ่มหายไปแล้ว คุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์ได้เต็มที่ไร้อุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ หรือด้านกิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพในครรภ์ ซึ่งมีวิธีการหลากหลายให้คุณเลือกปรับใช้ได้ตามโอกาส

ไม่พบผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ