ลูกน้อยมีการเจริญเติบโตและเคลื่อนไหว ดิ้นได้แรงจนคุณแม่รู้สึกได้ชัดเจน ที่สำคัญลูกยังมีพัฒนาการด้านประสาทสัมผัสไว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่พลาดโอกาสสัมผัสและส่งเสียงกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยบ่อย ๆ ด้วยหลากเคล็ดลับที่สามารถกระตุ้นได้ครบทั้ง 4 ทักษะอัจฉริยภาพลูกน้อย

ไม่พบผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ