เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 นับว่าเป็นช่วงแห่งโอกาสทองของการสร้างอนาคตลูกน้อยสู่ความเป็นอัจฉริยะรอบด้าน เพราะตั้งแต่เดือนนี้ลูกน้อยจะมีพัฒนาการทางสมองสูงสุดถึง 260%! คุณพ่อคุณแม่อย่าพลาด ทุ่มเทดูแลลูกน้อยในครรภ์ให้เต็มที่ ทั้งด้านโภชนาการที่ดีของคุณแม่และกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อย

ไม่พบผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ