กลางไตรมาสสุดท้าย ได้เวลานับถอยหลังพบหน้าอัจฉริยะตัวน้อยแล้ว ในเดือนนี้ครรภ์คุณแม่จะมีขนาดใหญ่จนอาจทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก แต่อย่ากังวล เพราะยังมีเคล็ดลับดี ๆ ของการกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยในครรภ์ ที่เหมาะสมกับอายุครรภ์และคุณแม่สามารถทำได้ง่าย ๆ พร้อมกระตุ้นได้ครบทั้ง 4 ทักษะแห่งอัจฉริยภาพ

ไม่พบผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ