เมื่อตั้งครรภ์เลยกำหนดคลอดหรือถึงกำหนดคลอดแต่ยังไม่คลอดสักที ควรทำอย่างไร

กำหนดคลอดปกติ กี่สัปดาห์? 

อายุครรภ์ที่ครบกำหนดคลอดที่ทารกมีความสมบูรณ์เต็มที่ คืออายุครรภ์ระหว่าง 37 สัปดาห์ถึง 41 สัปดาห์ และอีกไม่เกิน 6 วัน เมื่อคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่มาอย่างปกติ หากตั้งครรภ์ตั้งแต่ 42 สัปดาห์ขึ้นไป จัดว่าเป็นการตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอด ทำให้คุณแม่หลายคนที่ท้อง 40 สัปดาห์ยังไม่คลอด จึงเกิดความกังวลใจว่าตัวเองจะมีการตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอด

 

การกำหนดวันคลอด

หากประจำเดือนคุณแม่มาไม่สม่ำเสมอ คุณหมอจะทำการตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวนด์เมื่อไปฝากครรภ์ครั้งแรกๆ เพื่อจะดูอายุครรภ์ที่แน่นอน เมื่อคุณหมอกำหนดวันคลอดแล้วจากการตรวจอัลตราซาวนด์ จะไม่มีการเปลี่ยนวันกำหนดคลอดตามขนาดทารกอีก ซึ่งหากตรวจพบว่าทารกตัวเล็ก ก็ต้องหาสาเหตุต่อไปว่าเกิดจากอะไร ใช่จากการนับอายุครรภ์ไม่ถูกต้องหรือไม่ การตั้งครรภ์กำหนดคลอดพบได้ประมาณ 10% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะคลอดก่อนวันนัด 1-2 สัปดาห์ และมีคุณแม่ตั้งครรภ์ประมาณ 5% ที่คลอดตรงกับวันที่คุณหมอนัดพอดี แต่หากคุณแม่ที่ท้อง 40 สัปดาห์ยังไม่คลอด ก็ควรรีบไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อตรวจหาสาเหตุและวิธีการรับมือต่อไป

 

ผลข้างเคียงของการตั้งครรภ์เลยกำหนดคลอด

สาเหตุที่ทำให้การตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอด ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มีบางสมมติฐานว่าเกิดจากการไม่สมดุลของฮอร์โมนที่พบในทารกในครรภ์ที่พิการบางอย่าง เช่น ทารกที่ไม่มีกะโหลกศีรษะ แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตั้งครรภ์กำหนดคลอดหรือเมื่อถึงกำหนดคลอดแต่ยังไม่คลอดสักที คือ การที่แม่ตั้งครรภ์จำประวัติประจำเดือนไม่แม่น ทำให้คำนวณอายุครรภ์ผิดไป

 

สาเหตุของการตั้งครรภ์เลยกำหนดคลอด

สาเหตุที่ทำให้การตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอด ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มีบางสมมติฐานว่าเกิดจากการไม่สมดุลของฮอร์โมนที่พบในทารกในครรภ์ที่พิการบางอย่าง เช่น ทารกที่ไม่มีกะโหลกศีรษะ แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตั้งครรภ์กำหนดคลอดหรือเมื่อถึงกำหนดคลอดแต่ยังไม่คลอดสักที คือ การที่แม่ตั้งครรภ์จำประวัติประจำเดือนไม่แม่น ทำให้คำนวณอายุครรภ์ผิดไป

 

วิธีรับมือเมื่อคุณแม่มีโอกาสตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอด

เมื่อถึงกำหนดอายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ที่สามารถคลอดได้แล้ว แต่คุณแม่ยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีการหดรัดตัวของมดลูก คุณแม่ควรต้องไปพบคุณหมอ เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์มา 40 สัปดาห์แล้วยังไม่คลอด โดยคุณหมอจะทำการตรวจภายใน เพื่อประเมินสภาพปากมดลูกว่าพร้อมที่จะคลอดหรือยัง ปัจจุบันหากถึงกำหนดคลอดแต่ยังไม่คลอด คุณหมอมักจะทำการเร่งการคลอดลูกหากอายุครรภ์ 41 สัปดาห์แล้ว มักไม่ได้รอจนถึง 42 สัปดาห์  เพราะการรอต่อไปอาจทำให้เกินกำหนดคลอดได้ และมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะเสี่ยงที่รกจะฝ่อแล้ว ลูกจะขาดน้ำขาดอาหาร จะมีการใช้ยากระตุ้นให้คลอด หรือถ้าปากมดลูกยังปิดแน่น ศีรษะเด็กยังไม่เคลื่อนลงต่ำมีโอกาสสูงที่คุณหมอจะเลือกวิธีผ่าตัดคลอดค่ะ

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่