พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 13

 • ช่วงตั้งครรภ์ 13 สัปดาห์ ทารกในครรภ์มีความยาวเกือบ 4 นิ้ว

 • กระดูกจะค่อย ๆ เจริญเติบโต ขากรรไกรมีตุ่มฟันครบสามสิบสอง

 • ระบบทางเดินอาหารเริ่มทำงาน

 • ทารกในครรภ์เริ่มดูดปาก กลืนน้ำคร่ำ และปล่อยเป็นปัสสาวะออกมา

 • ระบบประสาทและกล้ามเนื้อเริ่มทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

 • ดวงตาและหูเริ่มเด่นชัด เริ่มมีเปลือกตาให้เห็น แต่ยังคงปิดสนิทเพื่อปกป้องดวงตาที่อยู่ในช่วงพัฒนา 

 • เนื้อเยื่อที่จะพัฒนาเป็นกระดูกจะก่อตัวขึ้นที่ศีรษะ แขนและขา เราอาจมองเป็นซี่โครงท่อนเล็ก

 • เส้นเลือดดำและอวัยวะต่างๆ ก็เริ่มมองเห็นชัดขึ้นผ่านผิวหนังบางๆ ของเขา

 • ถ้าดูด้วยอัลตราซาวนด์ทางหน้าท้อง จะเห็นว่าทารกในครรภ์สามารถดิ้นไปดิ้นมา พลิกตัว กลับตัวได้ แต่คุณแม่จะยังไม่สามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวนี้ เนื่องจากการดิ้นอาจจะยังไม่กระทบผนังมดลูก หรือหากกระทบผนังมดลูกก็อาจจะยังไม่แรงพอที่จะทำให้คุณแม่สามารถจับความรู้สึกได้

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

 • ช่วงอายุครรภ์ 13 สัปดาห์ อัตราเสี่ยงต่อการแท้งลดน้อยลง

 • หน้าอกจะเริ่มผลิตน้ำนมเพื่อเตรียมสารอาหารสำคัญให้พร้อมสำหรับลูกที่จะออกมาลืมตาดูโลก

 • ตอนนี้รกพัฒนาเกือบสมบูรณ์ และทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจน ส่งผ่านอาหาร และขับถ่ายของเสีย 

 • มดลูกจะโตขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นจนโผล่พ้นจากบริเวณอุ้งเชิงกรานมาที่บริเวณท้อง มดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้นจะไปกดทับกระเพาะปัสสาวะ ทำให้คุณต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้น

 • ช่วงนี้ความดันโลหิตของคุณแม่จะลดลง เนื่องจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์จำทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตเกิดการขยายตัวมากขึ้น จนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่ 24 ความดันโลหิตถึงกลับไปสู่ระดับเดิมก่อนการตั้งครรภ์ 

 • ช่วงนี้คุณแม่อาจรู้สึกหายใจเร็วขึ้น ถี่ขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพราะร่างกายต้องการระบายปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกส่งผ่านออกมาผ่านทางรก จึงทำให้อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม