พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 14

 • ช่วงตั้งครรภ์ 14 สัปดาห์ ทารกในครรภ์จะมีขนาดใหญ่เท่ากำปั้นเล็กๆ ของคุณแม่

 • รูปร่างหน้าตาของเขาจะคล้ายเด็กมากขึ้นมีคาง หน้าผาก และจมูกชัดเจนขึ้น

 • แขนขาเห็นเป็นรูปร่างชัดเจน  ไตเริ่มทำงาน ขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะปัสสาวะออกมาในน้ำคร่ำ แล้วทารกก็กลืนน้ำคร่ำลงไป ดูดซึมในลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด แล้วไตเริ่มทำหน้าที่กลั่นกรองออกมาเป็นน้ำปัสสาวะเป็นวงจรไปเรื่อยๆ

 • ส่วนของน้ำคร่ำเองก็จะมีการหมุนเวียน ดูดซึมขับถ่ายของเสียทำความสะอาดขึ้นมาใหม่โดยรกทุก 3 ชั่วโมง

 • ต่อมไทรอยด์เริ่มผลิตฮอร์โมน

 • ส่วนตับก็จะเริ่ม สร้างน้ำดีม้ามก็จะเริ่มผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง

 • เริ่มมีขนอ่อนขึ้นตามลำตัว เรียกว่า “ลานูโก้” ซึ่งจะคอยสะสมความอบอุ่นจนทารกสามารถสร้างไขมันได้อย่างเพียงพอขนนี้จะหลุดร่วงไปหลังคลอดโดยมีขนชุดใหม่ขึ้นทดแทน

 • ทารกเพศชายจะเริ่มพัฒนาต่อมลูกหมาก ส่วนเพศหญิงรังไข่จะเคลื่อนตัวจากท้องน้อยเข้าสู่บริเวณอุ้งเชิงกราน

 • สามารถหันศีรษะและทำหน้าผากย่นได้ตอบสนองต่อการสัมผัสได้

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

 • เมื่ออายุครรภ์ 14 สัปดาห์ มดลูกขยายตัวจนทำให้หน้าท้องของเรายื่นออกมาจนเห็นได้ชัดว่าตั้งครรภ์

 • เริ่มเกิดเส้นกลางลำตัวสีเข้ม ซึ่งจะขยายจากสะดือไปยังบริเวณหัวเหน่า  ซึ่งเส้นนี้จะชัดขึ้นเรื่อยๆ และหายไปหลังคลอด

 • อาการแพ้ท้องหายไป ทำให้คุณแม่รู้สึกมีเรี่ยวแรงมีพลังมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆ มา

 • หน้าอกขยายเพิ่มขึ้น