พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 36

  • ทารกในครรภ์คุณแม่ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนหนักเกิน  2.5กิโลกรัม

  • ใบหน้ากลมโต แก้มป่อง  เนื่องจากกล้ามเนื้อต่างๆของทารกในครรภ์ ได้รับการพัฒนาที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานแล้ว

  • กระดูกของทารกจะเริ่มแข็ง แต่ส่วนกะโหลกศีรษะจะยังคงอ่อนและยืดหยุ่นในช่วงเวลาคลอดเพื่อให้ผ่านช่องเชิงกรานได้ง่ายขึ้น

  • เส้นผมตอนนี้ขึ้นมาทั่วศีรษะแล้ว รวมทั้งขนอ่อนๆ ทั่วร่างกาย

  • ผิวหนังยังมีขี้ผึ้งบางๆเคลือบอยู่เพื่อป้องกันผิวของเขาหลังจากคลอดออก

  • ปลายสัปดาห์นี้ร่างกายและระบบต่างๆ ของทารกก็จะเติบโตครบสมบูรณ์ ถ้าคลอดออกมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นทารกที่ครบกำหนดแล้ว สามารถหายใจได้เองและดูดนมได้

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • คุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่าท้องแข็งบ่อยขึ้น เนื่องจากมดลูกมีการบีบตัว การบีบตัวนี้ก็จะไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่อง เป็นสักระยะแล้วก็หายไปที่เราเรียกว่าเจ็บครรภ์เตือน การหดตัวรัดตัวของมดลูกนี้ก็เพื่อดันตัวทารกมาประชิดปากมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะคลอดออกมานั่นเอง

  • อาการของเจ็บท้องเตือนคือ มีการแข็งตัวทั่วท้อง แต่นานไม่เกิน 30 วินาทีและวันหนึ่งไม่ควรเกิน 8-10 ครั้ง ถ้าเจ็บแล้วลองเปลี่ยนอิริยาบถ มักจะหายไปเองแต่ถ้าเจ็บเป็นเวลานานขึ้นเรื่อยๆและถี่ขึ้นเรื่อยๆหรือร่วมกับมีมูกปนเลือดออกมาทางช่องคลอด ควรไปพบคุณหมอทันที