พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 38

  • ทารกในครรภ์น้อยหนักเกือบ 3 กิโลกรัม และยาวกว่า 20 นิ้ว

  • เซลล์ประสาทเกือบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับทารกในครรภ์จะถูกสร้างขึ้นเกือบหมดแล้วก่อนที่ทารกจะคลอด ระบบเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทในสมองทารกจะยาวขึ้น หนาขึ้น และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

  • ไขเคลือบผิวของเจ้าตัวน้อยจะลอกออกมาปะปนอยู่ในน้ำคร่ำที่ทารกกลืนเข้าไปน้ำดีและน้ำคร่ำที่ทารกกลืนเข้าไปจะสะสมอยู่ในลำไส้ของทารกไปจนถึงคลอดซึ่งทารกจะถ่ายของเสียนี้ออกมาเป็นอุจจาระสีเขียวแก่ที่เรียกว่า ขี้เทา

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • เมื่อทารกเริ่มเคลื่อนศีรษะลงมาอยู่ที่อุ้งเชิงกราน จะทำให้คุณแม่รู้สึกโล่ง ไม่อึดอัดและหายใจสะดวกขึ้น แต่จะหน่วงในช่องเชิงกรานมากขึ้น  เพราะส่วนนำของทารกจะลงไปกดอวัยวะในช่องเชิงกรานทำให้ปวดที่หัวเหน่า  และน้ำหนักของมดลูกจะไปกดทับที่กระเพาะปัสสาวะแทนทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นมาก ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นอีก

  • การหดรัดตัวของมดลูกจะแรงและบ่อยครั้งขึ้นหากถุงน้ำคร่ำแตกและมีของเหลวไหลออกมาพร้อมกับเลือด คุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาลได้เลย