พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 38

  • ทารกน้อยในครรภ์ 38 สัปดาห์หนักเกือบ 3 กิโลกรัมและยาวกว่า 20 นิ้ว

  • เซลล์ประสาทเกือบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับทารกในท้อง 38 สัปดาห์จะถูกสร้างขึ้นเกือบหมดแล้วก่อนที่ทารกจะคลอด ระบบเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทในสมองทารกจะยาวขึ้น หนาขึ้น และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

  • ไขเคลือบผิวของเจ้าตัวน้อยในช่วงตั้งครรภ์ 38 สัปดาห์จะลอกออกมาปะปนอยู่ในน้ำคร่ำที่ทารกกลืนเข้าไปน้ำดีและน้ำคร่ำที่ทารกกลืนเข้าไปจะสะสมอยู่ในลำไส้ของทารกไปจนถึงคลอดซึ่งทารกจะถ่ายของเสียนี้ออกมาเป็นอุจจาระสีเขียวแก่ที่เรียกว่า ขี้เทา

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • เมื่อทารกเริ่มเคลื่อนศีรษะลงมาอยู่ที่อุ้งเชิงกราน จะทำให้คุณแม่ตั้งท้องอายุครรภ์ 38 สัปดาห์รู้สึกโล่ง ไม่อึดอัด และหายใจสะดวกขึ้น แต่จะหน่วงในช่องเชิงกรานมากขึ้น  เพราะส่วนนำของทารกจะลงไปกดอวัยวะในช่องเชิงกรานทำให้ปวดที่หัวเหน่า และน้ำหนักของมดลูกจะไปกดทับที่กระเพาะปัสสาวะแทน ทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นมาก ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นอีก

  • มดลูกของคุณแม่ท้อง 38 สัปดาห์จะเกิดการหดรัดตัวที่แรงและบ่อยครั้งขึ้น หากถุงน้ำคร่ำแตกและมีของเหลวไหลออกมาพร้อมกับเลือด คุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที