พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 9

 • ช่วงตั้งครรภ์ 9 สัปดาห์ ทารกในครรภ์มีขนาดเกือบหนึ่งนิ้วเทียบได้กับองุ่นผลเล็กๆ

 • จากสัปดาห์ก่อนที่เห็นปุ่มแขนปุ่มขาเล็กๆ ในสัปดาห์นี้แขนขาของทารกในครรภ์ยาวขึ้นอย่างชัดเจน เริ่มเห็นท่อนแขนท่อนขาแยกเป็นสองส่วน

 • มีการสร้างข้อศอก ข้อเข่า ทำให้แขนขาสามารถงอพับเคลื่อนไหวได้นิ้วมือและเท้าของทารกเริ่มแยกออกจากกัน

 • หัวใจของทารกมีโครงสร้างที่สมบูรณ์มากขึ้นเช่น แบ่งออกเป็นสี่ห้องเรียบร้อย

 • ลิ้นกับฟันเล็กๆ ก็เริ่มขึ้นใต้เหงือก

 • ระบบหลอดเลือดซับซ้อนมากขึ้น

 • กล้ามเนื้อและระบบประสาทต่างๆ เริ่มประสานต่อกัน

 • ติ่งหู,ปาก,จมูก และรูจมูกก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นแน่นอนว่าถ้าอวัยวะส่วนต่างๆเริ่มเติบโตขึ้นทารกในครรภ์ก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

 • ระหว่างการตั้งครรภ์ระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เต้านมขยายโตขึ้น  ต่อมผลิตน้ำนมขยายตัวมากขึ้นลานนมจะขยายกว้างขึ้นและมีสีดำคล้ำขึ้นคุณแม่จะมีอาการคัดและเจ็บเต้านมได้ง่าย

 • ช่วงนี้คุณแม่ควรเปลี่ยนยกทรงเป็นแบบที่ใช้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะซึ่งจะโอบอุ้มรับน้ำหนักได้ดีกว่ายกทรงทั่วๆ ไป

 • คุณแม่ที่มีรูปร่างผอมจะสังเกตเห็นท้องที่โตขึ้นได้ง่าย เวลาใส่กางเกงคุณแม่จะรู้สึกคับแน่นมากขึ้น

 • เมื่ออายุครรภ์ 9 สัปดาห์ คุณแม่อาจมีอาการแพ้ท้องมาก ควรนอนพักผ่อน  ให้ฝานขิงอ่อนเป็นแผ่นบางๆ แช่ในน้ำร้อน แล้วค่อยๆ จิบ จะช่วยให้อาการแพ้ท้องดีขึ้น