ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 1 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 1 เดือน

       พัฒนาการของเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดจากฐานพัฒนาการในช่วงขวบปีก่อนๆ ที่ลูกเคยทำได้มาแล้ว ในช่วงขวบปีนี้จึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด การทรงตัว การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีมากขึ้น มาดูพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้กันค่ะ

ฉลาดการเรียนรู้

 • ลูกวัยนี้จะมีความเข้าใจเหตุและผล เข้าใจคำสั่งต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้เรื่องกฎกติกา ต่างๆ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

 • สมองมีการคิดเชื่อมโยงเหตุผลต่างๆ ในกิจวัตรประจำวัน และเริ่มมีจินตนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น

 • เมื่อเล่น หรือทำกิจกรรมต่างๆ จะสามารถคิดและวางแผนได้ดีขึ้น มีสมาธิในการเล่นมากขึ้น เป็นขั้นตอนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งยังจดจ่อในกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

 • การให้ลูกได้เล่นต่อบล็อก หรือต่อจิกซอว์ต่างๆ จะช่วยให้พัฒนาความคิด ทั้งในการมองเห็นภาพรวมและการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการเข้ามาผสมผสาน  

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • สมองและร่างกายทำงานได้สัมพันธ์กันมากขึ้น ทำให้ลูกเคลื่อนไหวได้ดี อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องส่งเสริมให้ลูกได้ฝึกเรื่องความสมดุล และการทรงตัวให้มั่นคงอยู่ นั่นเพราะระบบการทรงตัวเป็นผลมาจากการทำงานของกล้ามเนื้อ และการตึงตัวของกล้ามเนื้อเป็นผลมาจากพัฒนาการของเด็กในเรื่องระบบประสาท

 • กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลและการทรงตัวก็เช่น การเดินบนเส้นตรง  การโหนตัวไปมา การนั่งโยกตัวไปมา เป็นต้น  

 • เด็กวัยนี้จะกระโดดไปด้านข้างได้ทั้งซ้ายและขวา รวมทั้งถอยหลังได้โดยสลับเท้าทั้งสองข้างไปพร้อมกันได้อย่างชำนาญ

 • คุณแม่สามารถต่อยอดพัฒนาการให้ลูกเพื่อสร้างสมดุลร่างกายด้วยการ ให้ลูกกระโดดสลับเท้าอย่างเป็นจังหวะ ซึ่งจะช่วยให้ลูกใช้สมองสองซีกทำงาน เพราะสมองแต่ละซีกควบคุมร่างกายด้านตรงข้าม

ฉลาดสื่อสาร

 • พัฒนาการของเด็กทางด้านภาษารุดหน้าเป็นไปตามลำดับ วัยนี้จะสามารถเข้าใจคำพูด ข้อความยาวๆ ของผู้ใหญ่ได้ และจะพยายามพูดเลียนแบบผู้ใหญ่ คุณแม่ส่งเสริมด้วยการพูดคุยกับลูกบ่อยๆ เพื่อให้ลูกพูดได้คล่องและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มากขึ้น

 • สมองของลูกจดจำคำศัพท์ต่างๆ ได้มากมาย จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมทั้งความหมายของคำที่เป็นคำนาม เช่นรู้ว่า “กระเป๋า” เอาไว้ใส่หนังสือ “แก้วน้ำ” เอาไว้ใส่น้ำ “เตียง” เอาไว้นอน ฯลฯ

 • โดยส่วนใหญ่เด็กวัยนี้จะสามารถบอกชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่คุณพ่อ และที่อยู่ได้แล้ว หากเด็กได้รับการสอนจากคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูมาก่อน

 • เด็กบางคนหรือส่วนใหญ่จะออกเสียงพยัญชนะได้ชัด ยกเว้นบางตัว  เช่น  ส ว ฟ  ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องฝึกการออกเสียงให้ลูกพูดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • เมื่อรู้สึกง่วง หิว  ไม่สบาย หรืออยากเข้าห้องน้ำ เขาจะสามารถบอกความต้องการและแสดงความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นในระหว่างที่เล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆ จะร้องขอความช่วยเหลือ หรือขออนุญาตผู้ใหญ่ได้แล้ว

 • ในสถานการณ์ใหม่ๆ หรือในสภาวะที่ไม่คุ้นจะสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความอยากรู้อยากเห็น หยิบ จับ สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ที่ได้จากการทำกิจกรรม

 • เข้าใจอารมณ์ต่างๆ ของคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆ พร้อมแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจมากขึ้น

       พัฒนาการของเด็กวัยนี้จะชอบดูโทรทัศน์ จำเป็นที่คุณแม่จะต้องเลือกรายการที่ส่งเสริมความรู้รอบตัวและจินตนาการมากกว่าปล่อยให้ลูกเลือกเองนะคะ 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 1 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 1 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner