ความดันโลหิตสูง - ต่ำของคุณแม่ตั้งครรภ์

ความดันโลหิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์พึงระมัดระวังคุณแม่หลายคนเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ ในขณะที่อีกหลายคนกลับเกิดภาวะความดันโลหิตสูง...แล้วอย่างไหนอันตรายกว่ากัน?

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ จะมีการขยายตัวของหลอดเลือดต่างๆ ทั่วร่างกาย ทำให้ความดันลดลงเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นสภาวะปกติ แต่จะไม่ลดลงมากเพราะระหว่างการตั้งครรภ์ร่างกายจะมีการสร้างปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว จึงมาเติมในท่อหลอดเลือดที่ขยายตัวได้  คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ความดันไม่ลดลงแถมยังมีความดันสูงขึ้นมาถือว่ามีอาการผิดปกติ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบหลังอายุครรภ์ 5 เดือนขึ้นไปค่ะ

ถ้าคุณแม่มีความดันโลหิตสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจพบอาการบวมที่มือ เท้า และใบหน้า หรือตรวจพบสารไข่ขาวในปัสสาวะด้วย นั่นแสดงว่ามีอาการแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์อย่างรุนแรง หรือครรภ์เป็นพิษ ทำให้เลือดไหลเวียนในส่วนต่างๆ ไม่สะดวก จนเกิดลิ่มเลือด เส้นเลือดอุดตัน และการแข็งตัวของเลือด อาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตก และหัวใจวายได้ เพราะหัวใจทำงานหนักเกินไป และผลเสียที่จะเกิดกับทารกในครรภ์ คือ ทำให้การเปลี่ยนถ่ายอาหารและของเสียระหว่างมดลูกกับรกไม่ดี โอกาสเกิดการขาดออกซิเจนในครรภ์มีง่ายขึ้น จึงทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ค่ะ

คุณหมอจะวินิจฉัยอาการของคุณแม่ตั้งแต่การซักประวัติ และการตรวจความดันโลหิตครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ ถ้าตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูง คุณหมอจะดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในรายที่เป็นขั้นรุนแรง ก็จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อลดความดันโลหิต หรือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตราย นอกจากการพักผ่อนให้มากที่สุดแล้ว คุณหมออาจให้ยาลดความดันโลหิต ยาป้องกันการชัก การเฝ้าระวังภาวะผิดปกติต่อทารก โดยคุณหมอจะติดตามดูอย่างใกล้ชิด และจะประคับประคองจนทารกโตพอที่จะให้คลอดได้โดยปลอดภัยค่ะ