อาการท้องลด

ช่วงใกล้คลอดนี้ ทารกในครรภ์คุณแม่จะปรับตัวเองให้อยู่ในท่าพร้อมคลอด คือในรายที่จะคลอดท่าปกติ เขาจะเริ่มเคลื่อนศีรษะตัวเองต่ำลงไปในอุ้งเชิงกราน หรือกรณีที่จะเอาก้นลง ส่วนก้นของลูกก็จะเคลื่อนสู่อุ้งเชิงกราน ทำให้มดลูกส่วนล่างขยายตัวเรียกว่าหัวลงต่ำ ส่งผลให้ภายนอกของแม่ดูว่าท้องลดต่ำลงมา

เมื่อทารกในครรภ์เริ่มเคลื่อนศีรษะลงมาอยู่ที่อุ้งเชิงกราน จะทำให้คุณแม่รู้สึกโล่ง ไม่อึดอัด และหายใจสะดวกขึ้น เรียกว่า อาการท้องลด

ในคุณแม่ท้องแรกภาวะนี้จะเกิดขึ้นในประมาณกลางเดือนที่ 8 หรือ 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอด ส่วนคุณแม่ที่เคยท้องมาแล้ว จะเกิดก่อนเจ็บคลอดไม่นานภาวะท้องลดนี้ ข้อดีที่ทำให้อาการแน่นหน้าอก อึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกของคุณแม่ลดลง คุณแม่จะรู้สึกโล่งสบายขึ้น แต่ศีรษะของลูกที่อยู่ต่ำในบริเวณอุ้งเชิงกรานจะยิ่งเบียดกระเพาะปัสสาวะของคุณแม่ให้มีพื้นที่น้อยลง ทำให้เก็บปัสสาวะได้น้อยลงอีก คุณแม่จึงต้องเข้าห้องน้ำบ่อยยิ่งขึ้นและจะหน่วงในช่องเชิงกรานมากขึ้น เพราะส่วนนำของทารกในครรภ์จะลงไปกดอวัยวะในช่องเชิงกรานทำให้ปวดที่หัวหน่าว เรียกว่า อาการหนึ่งลด อาการหนึ่งเพิ่ม อดทนสักนิดนะคะ ไม่นานก็จะถึงกำหนดคลอดแล้วค่ะ