ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พับไปเล่าไป : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก
พับไปเล่าไป : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก

ลาหรือปลากันแน่นะ

กาลครั้งหนึ่ง...มีลาตัวหนึ่ง แบกข้าวของเดินทางมาไกล เลยเริ่มเหนื่อยล้า ต้องการหาแหล่งน้ำดื่มกิน มันเดินจนมาพบกับลำธารน้ำใส เลยกระโดดตูมลงไป บ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้ลากลายเป็นปลาที่สามารถดำผุดดำว่ายในลำธารนี้ได้ เด็กๆ ลองแปลงกายลาให้เป็นปลาดูสิจ๊ะ

 

วิธีใช้

ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา

เขียนคำว่า “ลา” ลงบนกระดาษ  จากนั้นให้ลูกสังเกตภาพใหญ่ แล้วเริ่มตัดภาพนี้ออกมา พับกระดาษตามแนวเส้นประหมายเลข 1 ก่อน

เติม ป หน้าคำว่าลา แล้วบอกลูกว่า ลาตัวนี้กำลังแปลงร่างเป็น “ปลา” จากนั้นพับตามแนวประหมายเลข 2  ก็จะได้การ์ดภาพไว้ประกอบการเล่นสนุกกับคำและพยัญชนะ ให้เด็กๆ ได้พิศวง และฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารและพัฒนาภาษาไปด้วย

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นเชื่อมโยงข้อมูลของลูกในเรื่องการเรียนรู้เรื่องปลาและลา

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือในการพับลาให้เป็นปลา

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษา และการสื่อสาร ได้เห็นการเรียนรู้จักคำว่า “ลา” “ปลา”

  • ฉลาดอารมณ์  -   การที่แม่มาชวนลูกเล่นด้วยจะสร้างความฉลาดอารมณ์ให้ลูก

บทความที่แนะนำ

ลูกน้อยวัยเรียน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner