เพื่อไม่ให้พัฒนาการของลูกในครรภ์ต้องสะดุ­ด พบคำแนะนำทุกเรื่องการเดินทางจากผู้เชี่ยว­ชาญ… เที่ยวช่วงไหนปลอดภัยกับลูกในท้องที่สุด? ก่อนเดินทางต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? ท้องกี่เดือนไม่ควรขับรถ?