คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆ ท่านอาจเคยสงสัยว่าแต่ละเดือนนี้...ลูกในท้องจะตัวโตขนาดไหนแล้ว? การเจริญเติบโตและพัฒนาการลูกน้อยจะเป็นอย่างไร? ควรดูแลลูกในท้องอย่างไร? พร้อมวิธีกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์ ตลอด 9 เดือนพร้อมโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อแม่ตั้งครรภ์

พบคำตอบจากคุณหมอ รศ.ดร.นพ.ดิษฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร สูติ-นรีแพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ข้อมูลถึงพัฒนาการของลูกท้องว่าขนาดของลูกในท้องไตรมาสที่ 1-3 ลูกในท้องโตขนาดไหน และมีลักษณะเทียบเท่ากับอะไรได้เพื่อให้คุณแม่เห็นภาพได้มากขึ้น และการส่งเสริมพัฒนาการลูกในครรภ์

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

เมื่อคุณแม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกในครรภ์ก็จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการลูกได้อย่างถูกต้อง เช่น

  • ไตรมาสที่ 1

    อยู่ในช่วงที่ลูกในครรภ์กำลังสร้างพัฒนาการที่สำคัญ คุณแม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการแท้ง ดูแลอาหารการกิน เพื่อนำสารอาหารไปใช้ในการสร้างอวัยวะของลูกในครรภ์

  • ไตรมาสที่ 2

    ลูกโตมากขึ้น จนคุณแม่รู้สึกได้ถึงการดิ้นของลูก พัฒนาการต่างๆ มีมากขึ้น เช่น เดือนที่ 6 คุณแม่ก็สามารถพูดคุยกับลูก เปิดเพลงให้ลูกฟัง เพื่อกระตุ้นการได้ยินของเขา เป็นต้น

  • ไตรมาสที่ 3

    ช่วงนี้อวัยวะต่างๆ ของลูกสร้างครบแล้ว โดยเฉพาะสมองมีการพัฒนามาก คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับโภชนาการให้มาก เช่น ได้รับดีเอชเอ เพื่อไปใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของสมองลูก

อย่าลืมว่าเส้นทางของอัจฉริยะนับหนึ่งที่ตัวคุณแม่ อัจฉริยะสร้างได้ด้วยตัวคุณแม่ และเริ่มได้ตั้งแต่ในครรภ์