คุณแม่หลายๆ ท่านอาจเคยสงสัยว่าเดือนนี้...ลูกในท้องจะตัวโตขนาดไหนแล้ว? การเจริญเติบโตและพัฒนาการลูกน้อยจะเป็นอย่างไร พบคำตอบพร้อมวิธีกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์ ตลอด 9 เดือนพร้อมโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อแม่ตั้งครรภ์