คุณอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงทีเก่งที่สุดในทุกๆ เรื่อง แต่คุณจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดได้ ด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์สมบูรณ์ที่สุด

เมื่อรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมที่จะเป็น “แม่” ด้วยการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เป็นเรื่องใหม่ยอมการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกเรื่องเพื่อลูกน้อยในครรภ์ คิดถึงอีกคนมากกว่าตัวเอง ตื้นตันใจเมื่อเห็นการเห็นการเจริญเติบโตของลูกในครรภ์ ฯลฯ คุณแม่ทุกคนเป็นเช่นนี้ คุณเองก็เช่นกัน..

เริ่มต้นสู่การเป็นแม่ที่ดีที่สุด กับ นม Enfamama A+ เพราะต้นทางสู่อัจฉริยะนับหนึ่งที่ตัวคุณ เริ่มต้นสู่การเป็นแม่ที่ดีที่สุดกับเราที่ www.enfababy.com/คุณแม่กับการตั้งครรภ์

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air