เมื่อลูกน้อยร้องโห้โยเย กวนคุณแม่ทั้งยามหลับยามตื่น ยามยืนยามนอน อย่างนี้ไม่ได้การณ์แล้ว เพราะนั่นคือการทำลายช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของลูก ได้เวลาคุณแม่ต้องจับสังเกตอาการลูกน้อยให้ถี่ถ้วน หาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอเพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

ชวนคุณแม่จับสังเกตอาการลูกน้อยหลังดื่มนม

  1. ร้องไห้โยเย ร้องกวน แสดงท่าทางไม่สบายตัว

  2. อาเจียนบ่อย

  3. แหวะนมบ่อย

  4. ถ่ายอุจจาระแข็ง

  5. ท้องเสียบ่อยๆ

  6. แน่นท้อง เนื่องจากมีลม มีแก๊สในช่องท้อง

  7. ท้องอืด ท้องป่องบ่อย

  8. ผายลมบ่อย

  9. ตื่นเร็ว นอนยาก เวลานอนหลับก็ไม่สนิท เนื่องจากไม่สบายท้อง

จากอาการข้างต้น หากลูกน้อยของคุณแม่มีอาการใดอาการหนึ่ง แสดงว่าลูกอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยนม อาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการปกติทั่วไปของเด็กเล็ก จากการสำรวจในกลุ่มคุณแม่ที่มีลูกอายุแรกเกิด-12 เดือน พบว่า 1 ใน 2 ของเด็กทารกมีอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ร้องกวน และแหวะนม ซึ่งมีอาการมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป

เบื้องต้นคุณแม่สามารถหาวิธีรับมือและแก้ไขอาการไม่สบายท้องเหล่านี้ของลูกได้ เช่น ปรับท่าการให้นมที่ป้องกันลูกกลืนลมเข้าท้อง ไล่ลมจากด้านหลังของลูกเมื่อลูกอิ่มนม ลองเปลี่ยนนม ให้ลูกกินยาขับลม หรือแม้กระทั่งวิธีการหายามาทามานวดบริเวณท้องของลูกเพื่อบรรเทา แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้น คุณแม่สามารถปรึกษาคุณหมอเพื่อรับมือและแก้ไขให้ลูกกลับมาสบายท้อง ไม่มีปัญหาท้องอืด ท้องเฟ้อ ร้องโยเย หรือแหวะนมมารบกวน เพื่อพัฒนาการที่ดีในทุกๆ ด้านของลูกค่ะ

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่