เมื่อลูกน้อยร้องโห้โยเย กวนคุณแม่ทั้งยามหลับยามตื่น ยามยืนยามนอน อย่างนี้ไม่ได้การณ์แล้ว เพราะนั่นคือการทำลายช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของลูก ได้เวลาคุณแม่ต้องจับสังเกตอาการลูกน้อยให้ถี่ถ้วน หาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอเพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

ชวนคุณแม่มาจับสังเกตอาการลูกน้อยหลังดื่มนม

 1. ร้องไห้โยเย ร้องกวน แสดงท่าทางไม่สบายตัว

 2. อาเจียนบ่อย

 3. แหวะนมบ่อย

 4. ถ่ายอุจจาระแข็ง

 5. ท้องเสียบ่อยๆ

 6. แน่นท้อง เนื่องจากมีลม มีแก๊สในช่องท้อง

 7. ท้องอืด ท้องป่องบ่อย

 8. ผายลมบ่อย

 9. ตื่นเร็ว นอนยาก เวลานอนหลับก็ไม่สนิท เนื่องจากไม่สบายท้อง

จากอาการข้างต้น หากลูกน้อยของคุณแม่มีอาการใดอาการหนึ่ง แสดงว่าลูกอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยนม อาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการปกติทั่วไปของเด็กเล็ก จากการสำรวจในกลุ่มคุณแม่ที่มีลูกอายุแรกเกิด-12 เดือน พบว่า 1 ใน 2 ของเด็กทารกมีอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ร้องกวน และแหวะนม ซึ่งมีอาการมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป

เบื้องต้นคุณแม่สามารถหาวิธีรับมือและแก้ไขอาการไม่สบายท้องเหล่านี้ของลูกได้ เช่น ปรับท่าการให้นมที่ป้องกันลูกกลืนลมเข้าท้อง ไล่ลมจากด้านหลังของลูกเมื่อลูกอิ่มนม ลองเปลี่ยนยี่ห้อนม ให้ลูกกินยาขับลม หรือแม้กระทั่งวิธีการหายามาทามานวดบริเวณท้องของลูกเพื่อบรรเทา แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้น ลองเปลี่ยนมากินนมสูตรย่อยง่าย อาจช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะ

คุณสมบัติของนมสูตรย่อยง่าย

 1. นมที่มีโปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolyzed Protein) ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลง จึงย่อยง่าย ทำให้โปรตีนถูกดูดซึมได้ดีขึ้น

 2. มีปริมาณน้ำตาลแลคโตสเพียง 20% ของนมสูตรปกติ ช่วยลดอาการท้องเสียจากภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติ ซึ่งการมีน้ำตาลแลตโตสในปริมาณน้อย มีข้อดีคือทำให้ระบบทางเดินอาหารของทารกเกิดความคุ้นเคยกับการย่อยและดูดซึมแลคโตส

 3. มีปริมาณสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต รวมถึงสารอาหารสมอง ได้แก่ ดีเอชเอ และ เออาร์เอ ในปริมาณที่เหมาะสมต่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก

 4. ช่วยคงลักษณะอุจจาระของเด็กให้อ่อนนุ่ม

มีงานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่านมสูตรย่อยง่ายช่วยลดอาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ร้องกวน แหวะนมได้ใน 24 ชั่วโมง โดยลดอาการไม่สบายท้องได้ถึง 31% ลดอาการท้องอืดได้ 26 % ลดอาการร้องกวนได้ 33 % ลดอาการแหวะนมได้ 36% เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายท้องดังกล่าว ลูกน้อยควรกินนมสูตรย่อยง่ายต่อเนื่องจนครบอายุ 1 ปี