เจ้าตัวน้อยคงคุ้นเคยกับการจับคู่แล้วแต่ยังไม่พอ...มาลับสมองยกระดับความฉลาดขึ้นอีกขั้น กับการเรียนรู้สิ่งที่ตรงข้ามกัน เตรียมกล่องกับช้อนแล้วเริ่มได้เลยกับเคล็ดลับ “หนัก-เบา”