เคล็ดลับเตรียมความพร้อมต้อนรับลูกน้อยสำหรับคุณแม่

เปิดเช็คลิสต์สายนมแม่ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

เคล็ดลับกลับไปทำงานหลังคลอดแบบมืออาชีพ

เทคนิค! ให้พี่เลี้ยงดูแลลูกน้อย ได้เหมือนคุณ

MFGM

MFGM

เริ่มที่ตัวคุณ พร้อมด้วย MFGM ในนมแม่ ครั้งแรกแห่งการค้นพบ ช่วยปลดล็อกสมอง เพื่อลูกยิ่งพร้อมรับอนาคต

GOLDEN MILK ทุกหยดน้ำนมแม่ ล้ำค่าดั่งทอง

เพราะมี MFGM และ DHA สารอาหารสมองที่มีงานวิจัย รองรับว่าช่วยให้ลูกก้าวล้ำทั้งความคิดและอารมณ์

อ่านต่อ

โภชนาการและพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 1 ปี

แรกเกิด

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

EFB Form

EFB Form