ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 2 เดือน
โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 2 เดือน

อาหารเพื่อพัฒนาการที่ดีรอบด้านลูกวัยอนุบาล

เมื่อลูกเข้าสู่วัยอนุบาล  ซึ่งเป็นวัยที่กำลังพัฒนาทั้งทางร่างกาย และสติปัญญา  อาหารที่เลือกให้เด็กวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายและสมองให้เขา เด็กๆ ต้องการอาหารที่ให้พลังงานเพื่อการเจริญเติบโต และกิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นวัยที่กำลังซุกซน ชอบวิ่งเล่นปีนป่าย ใช้กำลัง ไม่ได้อยู่นิ่ง เด็กวัยนี้จึงควรได้รับพลังงานประมาณ 1,200 -1, 500 แคลอรีต่อวัน

ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนก็คือ ได้รับอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างน้อย เพราะต้องกินในปริมาณมากจึงจะให้พลังงานเพียงพอ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะให้เด็กวัยนี้กินข้าวได้มากๆ ดังนั้นคุณแม่จึงต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และเพื่ออัจฉริยะรอบด้าน ดังนี้

  • โปรตีน  - เด็กวัยเรียนจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อความเจริญเติบโตของร่างกาย เพื่อใช้ในการสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ และเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย โปรตีนที่ได้รับส่วนใหญ่ควรมาจากไข่ น้ำนม เนื้อสัตว์ และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ
  • ไขมัน -  อาหารประเภทไขมันจะช่วยให้ลูกได้รับพลังงานมากขึ้น ประกอบไปด้วยไขมันจากสัตว์และจากพืช เช่น หมู ไก่ วัว ปลา และสัตว์อื่นๆ ที่เรานำมาบริโภค รวมทั้งน้ำมันประเภทต่างๆ
  • วิตามินและเกลือแร่ - พบว่าเด็กในวัยนี้มักจะขาดวิตามินเอและธาตุเหล็ก ซึ่งวิตามินเอจะได้จากการกินไข่แดง ตับสัตว์ต่างๆ ผักใบเขียวสีเหลือง ร่วมกับอาหารที่มีไขมันและโปรตีนเพียงพอ ส่วนธาตุเหล็กนั้นได้รับจากการกินไข่เป็ด ไข่ไก่ เครื่องในสัตว์ต่างๆ และผักใบเขียวให้มาก
  • น้ำ  -  เด็กๆ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ควรเป็นน้ำสะอาดหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย เช่น นม น้ำผลไม้ ไม่ควรให้เด็กดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลมมากเกินไป  เพราะหวาน มีน้ำตาลมาก และถ้ากินมากๆ จะทำให้อิ่มและกินอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายอื่นๆ ได้น้อย

 อาหารของลูกควรมีครบทั้ง 5 หมู่ และมีความหลากหลาย พยายามให้ลูกกินผักให้บ่อย ถ้าลูกไม่ชอบก็ควรดัดแปลงรูปร่างหน้าตาและรสชาติที่ดึงดูดให้น่าสนใจกินมาก ขึ้น พยายามให้ลูกกินขนมแต่น้อย ไม่ควรให้ลูกกินหวาน  ลดปริมาณและความถี่ในการรับประทานอาหารแป้งและน้ำตาล และให้ลูกหันมากินผลไม้แทนขนมค่ะ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 2 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner