วิตามินเสริม...จำเป็นแค่ไหนสำหรับลูกวัยอนุบาล

       เพราะบางครั้งลูกยังห่วงเล่น จึงกินอาหารไม่ได้เท่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่จึงเป็นห่วงว่าลูกจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวัน กลัวลูกจะไม่โต พัฒนาตามเพื่อนไม่ทัน จึงมีคำถามว่า จะหาวิตามินเสริมให้ลูกดีหรือไม่
       การให้วิตามินเสริมแก่ลูก มีหลักคิดให้คุณพ่อคุณแม่คือให้สังเกตดูว่ามีอาหารกลุ่มใดที่ลูกไม่กินบ้างหรือไม่ ลูกกินผัก ผลไม้ น้ำผลไม้หรือไม่ ลูกกินเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ดื่มนมหรือเปล่า ถ้าลูกกินได้ทุกอย่าง แต่สลับๆ กันไปก็ไม่น่ามีปัญหา ลูกคงจะได้สารอาหารครบ ไม่จำเป็นต้องให้วิตามินเสริม เพราะอาหารถือเป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีที่สุด แต่ถ้าลูกมีปัญหาด้านการกิน เช่น ไม่ยอมกินอาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่กินเนื้อสัตว์ใดๆ หรือลูกกินแต่ข้าวเปล่าๆ ไม่กินผักผลไม้เลย ลูกแพ้อาหารหลายอย่าง หรือถ้าลูกไม่สบายเป็นระยะเวลานาน ทำให้เขากินได้น้อยลง ก็อาจจะปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือนักโภชนาการ เรื่องวิตามินเสริมที่ลูกควรกิน

       เมื่อพิจารณาดูแล้ว พบว่าลูกจำเป็นต้องกินวิตามินเสริม ก่อนซื้อควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  • ซื้อวิตามินเสริมเฉพาะที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเท่านั้น ควรดูว่าเป็นชนิดที่มีวิตามินรวมไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นของปริมาณที่แนะนำให้เด็ก (ดูฉลากข้างขวด) อย่าเอาปริมาณของผู้ใหญ่เป็นเกณฑ์ เพราะบางอย่างอาจเป็นอันตรายกับเด็กเล็กได้ เช่น ธาตุเหล็กสำหรับผู้ใหญ่จะมีปริมาณสูงเกินไปสำหรับเด็ก อาจให้เป็นพิษได้

  • เก็บวิตามินเสริมในตู้ที่มิดชิด พ้นจากมือเด็ก เพราะสมัยนี้วิตามินสำหรับเด็กจะอยู่ในรูปเหมือนลูกอม มีรสผลไม้ที่เด็กชอบเด็กอาจคิดว่าเป็นขนมมากกว่า จึงควรระมัดระวัง

       ที่สำคัญ เมื่อให้ลูกกินวิตามินเสริมแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะละเลยการจัดอาหารคุณภาพให้ลูก  ขอย้ำอีกครั้งว่า อาหารคือแหล่งของสารอาหารที่ดีที่สุดค่ะ