กินตามวัย เพื่อพัฒนาการลูกพร้อมสำหรับการเรียนรู้

เมื่อลูกเข้าสู่วัยเตาะแตะ การกินของลูกก็เปลี่ยนไปคล้ายผู้ใหญ่ จากที่เคยกินแต่นมและอาหารบดละเอียด ก็เริ่มกัดและเคี้ยวอาหารได้แล้ว วัยนี้เป็นวัยของการเลียนแบบ เด็กเห็นผู้ใหญ่กินอะไรก็อยากจะกินบ้าง แต่บางครั้งเวลาที่ให้กินข้าวกลับไม่ยอมกินซะดื้อๆ เพราะห่วงเล่นจนคุณแม่กังวลว่าลูกจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ กลัวลูกไม่โต พฤติกรรมนี้เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยของเด็กในวัยนี้

เมื่ออายุย่างเข้า 1 ขวบ เด็กจะเริ่มใช้มือหยิบจับหรือคว้าของ เพื่อสำรวจและเรียนรู้สิ่งรอบตัว อีกทั้งเวลาป้อนข้าวก็จะแย่งช้อนจากมือของคุณแม่เพื่อตักอาหารเอง คุณแม่จึงควรใช้โอกาสนี้เริ่มฝึกให้ลูกกินอาหารจากถ้วย และให้ใช้มือจับช้อนกินเองบ้าง สลับกับคุณแม่ป้อนบ้าง ลูกอาจตักข้าวหกเลอะเทอะหรือกินไม่เรียบร้อยไปบ้าง ก็ควรทำใจ ปล่อยให้ลูกกินเอง และอดทนจนกว่าลูกจะทำได้ ถ้าลูกกินช้า ก็ไม่ควรดุลูกหรือรีบป้อนลูกเอง เพราะเท่ากับคุณแม่ขัดขวางการเรียนรู้ของลูกในเรื่องการแก้ปัญหา การทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองของลูก

เมื่อลูกอายุครบ 1 ปี คุณแม่ควรให้ลูกน้อยกินอาหารได้ครบทั้ง 3 มื้อ ส่วนนมในวัยนี้จัดเป็นอาหารเสริม โดยควรเลือกนมที่เหมาะกับวัยของลูก ที่มีสารอาหารที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และให้ลูกดื่มวันละ 2-3 แก้ว เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเขาให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ รอบตัว