ดื่มนมสูตร 3  เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของลูกน้อย

       นอกจากการเลี้ยงดู การเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยแล้ว การดูแลเรื่องโภชนาการก็สำคัญต่อพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้าน และศักยภาพการเรียนรู้ของลูกน้อย   เพราะเด็กๆ นั้นต้องการพลังงานและสารอาหารที่แตกต่างกันไปตามพัฒนาการของเด็กและกิจกรรมของแต่ละช่วงวัย คุณแม่จึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกนมให้ลูก
      นมแต่ละสูตรของเด็กๆ จะได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับพัฒนาการเฉพาะของเด็กแต่ละวัย ทั้งอุดมด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อสมองครบถ้วนและหลากหลาย เด็กๆ จึงควรได้ดื่มนมผงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สูตร 1  จนถึงสูตร 4
      
สำหรับเด็กวัย 1-3 ขวบ ที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้  การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเป็นสิ่งจำเป็น  ดังนั้นนมที่เหมาะกับเขาคือ นมสูตร 3 ซึ่งคือนมผงครบส่วน ซึ่งมีการเสริมสารอาหารสำคัญต่อสมองอย่างครบถ้วน เช่น ดีเอชเอ โคลีน และวิตามิน B12  เพื่อให้เด็กพร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่
      
นอกจากนมผงสูตร 3 ที่คุณแม่สามารถเลือกชงเมื่อลูกอยู่บ้านแล้ว เมื่อออกไปข้างนอกคุณแม่สามารถเลือกนำนม UHT สูตร 3 ติดตัวไป เพื่อความสะดวกในการให้ลูกได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องตลอดวันค่ะ