สารอาหารเพิ่มพลังสมองใน ‘นมแม่’

       จากการศึกษาพบว่า ในช่วงตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์จนถึง  3 ปีแรก หรือ 1,365 วันแรกของชีวิต สมองของทารกจะเริ่มสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ อย่างมากมายและรวดเร็วถึง 80 %  ซึ่งโภชนาการที่ครบคุณค่าและการเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กและเจริญเติบโตของสมอง
      น้ำนมแม่ เป็นอาหารของเด็กแรกเกิด- 6 เดือน  มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยมากมาย และหนึ่งในกลุ่มอาหารสำหรับเด็กที่สำคัญคือ กลุ่มอาหารที่ช่วยการทำงานของสมองลูกน้อย ซึ่งมีดังนี้ค่ะ
      
คาร์โบไฮเดรต - สารคาร์โบไฮเดรตหลักในน้ำนมแม่ คือ น้ำตาลแลคโตส ซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบเฉพาะในน้ำนมของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม  ที่สำคัญ ในน้ำนมแม่มีปริมาณแลคโตสสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป น้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีอยู่กว่า 100 ชนิดในน้ำนมแม่ มีมากกว่าในน้ำนมวัวกว่า 100 เท่าทีเดียว 
      
ดีเอชเอ และเออาร์เอ  - ในนมแม่มีกรดไขมันที่จำเพาะสำหรับสมองลูกคนเด็กแรกเกิดในระยะ 6 เดือนแรก ร่างกายยังสร้างน้ำย่อยไขมันไม่ได้เต็มที่ นมแม่ก็มีน้ำย่อยไขมันมาด้วย ดังนั้น สารไขมันในนมแม่จึงถูกนำไปใช้สร้างสมองลูกได้อย่างเต็มที่ นอกจากจะมีไตรกลีเซอไรด์ เป็นส่วนประกอบสำคัญกว่าร้อยละ 98 แล้ว  ในน้ำนมแม่ยังมีกรดไขมันจำเป็นอย่างดีเอชเอและเออาร์เอ  ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทการมองเห็น โดยเฉพาะ 6 เดือนแรกนั้น พบดีเอชเอและเออาร์เอ ร้อยละ 48 ในสมองทารก
       โปรตีน   - ในนมแม่มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 0.9  ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณโปรตีนน้ำนมของสัตว์ชนิดอื่น จึงเหมาะสมต่อไตของทารกที่ยังทำงานได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งนมแม่ในระยะแรกๆ จะมีเวย์โปรตีนมาก ทำให้น้ำนมแม่ย่อยและร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้ง่าย
      
นอกจากนี้ ยังมีทอรีน  ซึ่งสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาท จอตา และการดูดซึมไขมัน คาร์นิทีน ซึ่งสำคัญในการสังเคราะห์ไขมันสำหรับสมอง และนิวคลิโอไทด์ ซึ่งช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น การกินนมแม่จึงช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อยได้อย่างดี