ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สัปดาห์ที่ 13
เคล็ดลับโภชนาการการตั้งครรภ์: สัปดาห์ที่ 13

ไอโอดีนกับลูกน้อยในครรภ์

     ไอโอดีน เป็นสารสำคัญที่ร่างกายใช้สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองและการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งคลอด

      ร่างกายของคนเราต้องการสารไอโอดีนประมาน 100-150 ไมโครกรัมต่อวัน (1,000 ไมโครกรัม = 1 มิลลิกรัม) แต่ระหว่างตั้งครรภ์ต่อมไทรอยด์จะทำงานมากขึ้น ร่างกายคุณแม่จึงต้องการไอโอดีนเพิ่มขึ้น  โดยแม่ตั้งครรภ์และแม่ให้นมลูกมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีก 25 และ 50 ไมโครกรัมต่อวัน  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของทารกในครรภ์ และเพื่อให้มีไอโอดีนส่วนเกินถูกดูดซึมเข้าสู่น้ำนม

     แม้ว่าร่างกายจะต้องการไอโอดีนไม่มาก แต่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับไอโอดีนทุกวัน หากร่างกายได้รับไอโอดีนไม่พอ  ย่อมส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้ร่างกายเกิดภาวะผิดปกติต่างๆ หลายอย่าง โดยความรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับของการขาดสารไอโอดีน และระยะเวลาของการขาดสารไอโอดีน   

     การขาดสารไอโอดีนในแม่ตั้งครรภ์ จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำให้ทารกในครรภ์มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำตั้งแต่แรกเกิด หากขาดไอโอดีนอย่างรุนแรงอาจทำให้ทารกเสียชีวิตในท้อง หรือร่างกายและสมองพิการ สติปัญญาเชื่องช้าอย่างรุนแรง และไม่สามารถรักษาแก้ไขให้กลับคืนมาอยู่ในสภาพปกติได้ โดยพบว่าช่วงที่วิกฤติที่สุดที่จะทำให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการทางสติปัญญาจากการขาดไอโอดีนคือ อายุครรภ์เดือนที่ 3-4

     การป้องกันการขาดไอโอดีนในแม่ตั้งครรภ์จึงสำคัญ และทำได้ไม่ยาก เพียงคุณแม่ทานอาหารที่มีสารไอโอดีนสูง ได้แก่ อาหารทะเล  ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา  ปัจจุบัน มีการเสริมไอโอดีนเข้าไปในอาหารหลายประเภท เช่น เกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งทำให้คุณแม่สามารถรับไอโอดีนได้ง่ายขึ้นค่ะ

 

 

 

บทความที่แนะนำ

ทุกสิ่งที่มาจากแม่ล้วนดีที่สุด
โภชนาการแม่ตั้งครรภ์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner