โคลีน : อีกหนึ่งสารอาหารสำคัญต่อสมองทารกในครรภ์

       หากพูดถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ นอกจากดีเอชเอแล้ว โคลีนก็เป็นอีกหนึ่งสารอาหารสำคัญต่อสมองทารกในครรภ์ที่คุณแม่ต้องได้รับอย่างเพียงพอตลอดการตั้งครรภ์
      โคลีน เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการต่างๆ ของร่างกายแม่และทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาสมองระยะแรกของทารก ยิ่งไปกว่านั้น โคลีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ รวมถึงสารสื่อประสาทที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการเรียนรู้และความจำ
      
สถาบันทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (US Institute of Medicine) จึงกำหนดปริมาณโคลีนที่เพียงพอสำหรับทารก และหญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร โดยคิดจากค่าเฉลี่ยในน้ำนมแม่ นั่นคือ เด็ก 24มิลลิกรัม/วัน  หญิงตั้งครรภ์ 450 มิลลิกรัม/วัน หญิงให้นมบุตร 550 มิลลิกรัม/วัน   โคลีน พบมากในไข่แดง นมถั่วเหลือง ดอกกะหล่ำ และธัญพืชต่างๆ  รวมทั้งนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย