อดทนเก็บออมไว้ พร้อมดูแลของเล่นชิ้นโปรด รวมถึงของเล่นชิ้นอื่นๆ เป็นอย่างดี ติดตามเรื่องราวสนุกๆ อีก 3 เรื่องของพี่อาววี่ได้ที่เว็บไซต์ www.enfababy.com หรือที่แอพ A+ Genius Baby