แบบประเมินความเสี่ยงภูมิแพ้จากประวัติในครอบครัว

แบบประเมินความเสี่ยงภูมิแพ้ของลูก จากประวัติคนในครอบครัว

 
1 Start 2 ขั้นตอนที่ 2 3 ขั้นตอนที่ 3 4 Step 4 5 Step 5 6 Step 6 7 Complete
Page 1 of 7
ชนิดและความรุนแรงของอาการภูมิแพ้จากโรคหลัก

อาการภูมิแพ้ของพ่อ

อาการชัดเจนไม่แน่ใจไม่มีอาการ