ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Smart kid
เอนฟาและอย. ยืนยัน ผลิตภัณฑ์นมเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตและจัดจำหน่ายได้ตามปกติ
 

 


คำชี้แจงมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) ยืนยันคุณภาพนมผงเอนฟาโกรได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 


 

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องคุณภาพของนมผงเอนฟาโกรและทุกผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย รวมถึงพัฒนาความเลิศด้านมาตรฐานการผลิตจนได้รับความวางใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนับล้านคนทั่วโลกยาวนานกว่าร้อยปี 

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์นมผงในตลาดรวมถึงเอนฟาโกร (Enfagrow A+ Mindpro S4) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามปกติ โดยได้มีการประกาศรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อ 16 ตุลาคม 2566 ว่าพบผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด 

จากเหตุการณ์นี้ ทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ในรอบการผลิตเดียวกันนี้ส่งตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งผลทดสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ทบทวนผลการทดสอบที่ได้ประกาศไปก่อนหน้า และได้พบว่ามีข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลของผู้วิเคราะห์ในส่วนของปริมาณแลคโตสในเนื้อนมที่แสดงค่าต่ำกว่าความเป็นจริง จึงได้แจ้งยกเลิกประกาศผลการทดสอบดังกล่าว โดยได้ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์เอนฟาโกรผ่านการทดสอบคุณภาพตรงตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ดังความที่ปรากฎให้ทราบทั่วกันแล้วในประกาศของอย. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566   

เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยทุกคน และเคารพในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค นั่นคือเหตุผลที่เราปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลากว่า 50 ปี ในการดูแลด้านโภชนาการของเด็กและทารกในประเทศไทย  เพื่อสร้างมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมด้านโภชนาการของเด็กและทารกในประเทศไทย 

มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน ขอเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่เด็กทุกคน ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามมาตรฐานข้อกำหนด และใช้เลี้ยงดูเด็กและทารกมากกว่า 27,000 ล้านครั้งทั่วโลกใน 12 เดือนที่ผ่านมา    เราส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารด้วยการทดสอบวัตถุดิบทั้งหมดก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต และกวดขันอย่างเข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนก่อนวางจำหน่ายสู่ผู้บริโภค  ยิ่งกว่านั้นผลิตภัณฑ์ทุกกล่องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดในทุกขั้นตอนการผลิต 

มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของเอนฟาโกร ให้เรามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กๆ ให้เติบโตแข็งแรงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก หรือตัวแทนผู้บริโภคต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ มี้ด จอห์นสัน โทร: (02) 035 1365 

EFB form
Mobile efb banner
mobile banner

Leaving page banner