ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 8 เดือน
การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 8 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

ชวนหนูเรียนรู้กลิ่น

       ลูกวัยนี้สามารถจำแนกกลิ่นของสิ่งใกล้ตัวที่เขาใช้หรือเห็นในชีวิตประจำวันได้ แม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นก็ตาม ควรหาโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ในการดมกลิ่นใหม่ๆ เช่น กลิ่นดอกไม้หลากหลายชนิด กลิ่นไอดินหลังฝนตก กลิ่นอาหารต่างๆ

       ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านความคิดสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กๆนั้น เขาต้องมีการพัฒนาประสาทสัมผัสการรับรู้ต่างๆที่ดีด้วยเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน ความรู้สึกสัมผัส การรับรส และการดมกลิ่น  ประสาทสัมผัสเหล่านี้มีติดตัวเด็กมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่และค่อยๆ มีการพัฒนาอย่างเชื่อมโยง นำไปสู่การจำ การเรียนรู้ การคิดและเข้าใจภายหลัง คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้กลิ่นต่างๆ มาแนะนำให้ลูกรู้จัก จากนั้นก็เล่นเกมปิดตาดมกลิ่น แล้วทายว่าเป็นกลิ่นของอะไร  ซึ่งจะช่วยพัฒนาสมองลูกสู่พัฒนาการ 360º อัจฉริยะรอบด้านได้ค่ะ

 

ฉลาดเคลื่อนไหว

เต้นฮูลาฮูป เคลื่อนไหวสนุกและแข็งแรง

       การเต้นฮูลาฮูป ให้ทั้งความสนุกและยังมีประโยชน์ต่อมากมาย วิธีเล่นก็ง่ายดาย อุปกรณ์ที่ใช้ราคาไม่แพง คุณแม่สามารถเต้นฮูลาฮูปกับลูกได้ที่บ้าน  เริ่มต้นด้วยการเปิดเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เร้าใจ และชักชวนลูกมาเต้นด้วยกัน อาจมีการแข่งกันว่าใครทำห่วงฮูลาฮูปหล่นถึงพื้นก่อนคนนั้นเป็นคนแพ้ ถ้าจะให้สนุก ควรชักชวนคุณพ่อหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้านมาเต้นด้วย เพราะยิ่งเต้นหลายคนก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นค่ะ
       การเล่นฮูลาฮูปนั้น จะส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาญไขมันได้ดี กล้ามเนื้อได้ทำงานมากขึ้น ซึ่งทำให้มีการไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยค่ะ
       กิจกรรมการเต้นฮูลาฮูปนี้ นอกจากจะทำให้ลูกได้เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมๆ กับเสียงจังหวะดนตรีที่สนุกสนานแล้ว การที่เขาต้องพยายามควบคุมและมุ่งมั่นไม่ให้ห่วงหล่นนั้น เป็นการฝึกสมาธิให้กับลูกได้อย่างดีอีกทางหนึ่งด้วย  และการเล่นฮูลาฮูปยังช่วยเพิ่มระดับการหมุนเวียนของเลือดไปสู่สมอง ทำให้ลูกรู้สึกกระปรี้กระเปร่า และพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ค่ะ

ฉลาดสื่อสาร

บทบาทสมมติ พัฒนาภาษาและการสื่อสาร

       บ่อยครั้งที่คุณแม่เห็นลูกน้อยนั่งพูดกับตุ๊กตา ทำท่าป้อนข้าวป้อนน้ำให้ หรือทำท่าเป็นคุณหมอตรวจคุณแม่  เหล่านี้คือการเล่นบทบาทสมมติของลูก ซึ่งเป็นการเล่นที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เป็นการเล่นที่เด็กชอบมาก เพราะสนุกสนาน ทั้งยังได้เป็นผู้กำหนดบทบาทของตนเอง เหมือนเขาสามารถสร้างโลกจินตนาการของเขาเอง
       ถ้าคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกได้เล่นบทบาทสมมติอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาการของเด็กได้มาก เพราะการเล่นบทบาทสมมุติ ทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงจินตนาการของเขาเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้เด็กได้ทราบและเข้าใจถึงบทบาทที่หลากหลายของตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ที่แตกต่างไป และได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เด็กอาจประสบในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญได้พัฒนาภาษาให้ลูก
       การเล่นบทบาทสมมุติเป็นการเล่นที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสื่อสาร บางครั้งลูกอาจจะพูดคนเดียว แต่ก็เป็นการพูดกับเพื่อนในจินตนาการ หรืออาจจะมีตัวละครที่เล่นด้วยกัน ก็จะทำให้มีการสื่อสารกันทั้งคำพูดและท่าทาง ซึ่งพ่อแม่สามารถสอดแทรกคำศัพท์ให้ลูกได้ด้วย จะทำให้ลูกมีคลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น ยิ่งถ้ามีท่าทางประกอบจะยิ่งทำให้เด็กเรียนรู้ทักษะทาภาษาและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

กล่อมลูกอารมณ์ดีด้วยดนตรีไพเราะ

       เด็กที่อารมณ์ดีจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี และสามารถจำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่า นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าเด็กที่มีอารมณ์ดีจะมองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น การส่งเสริมให้ลูกมีอารมณ์ดีและอารมณ์มั่นคงสม่ำเสมอ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของคุณแม่ที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ
       เพลงที่เปิดให้ลูกฟังควรมีทั้งท่วงทำนองและเนื้อร้องที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเพลงไทย หรือเพลงภาษาอังกฤษ ควรเปิดใจลองหาเพลงภาษาอื่นๆ ให้ลูกฟังด้วยค่ะ นอกจากลูกจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชาติจากการฟังเพลงแล้ว ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเคลื่อนสมองให้เกิดการจัดเรียงตัว และเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างที่เรารู้กันดี
       นอกจากเสียงดนตรีที่จะทำให้ลูกอารมณ์ดีและไม่เครียดได้ เสียงร้องของคุณแม่ ก็มีประโยชน์ต่อลูกน้อยซึ่งไม่ใช่แค่ความบันเทิงเท่านั้น  เพราะเสียงเพลงจากคุณแม่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ลูก ทำให้ลูกอารมณ์ดี และมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นค่ะ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 8 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
  • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner