ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 1 ปี 10 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 1 ปี 10 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • แสดงความสนใจสิ่งรอบตัว

 • เข้าใจเรื่องเวลาก่อน-หลัง เช่น ต้องกินข้าวก่อน ถึงจะกินขนมได้

 • สนุกกับการเล่นสร้างและทลาย (ทราย,บล็อกต่างๆ)

 • เลียนแบบการเล่นของเด็กโต

 • กระตือรือร้นเมื่อได้ของเล่น

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • กระโดดสองขาลงบันไดขั้นที่หนึ่งได้

 • เดินวิ่งได้คล่องแคล่ว

 • ลาก ดึงของเล่น หรือกล่องไปมาได้

 • เตะบอลลูกใหญ่ได้โดยไม่ล้ม

 • ต่อบล็อกได้ 5 ชั้น หรือเอามาเรียงต่อกันเป็นแถวยาว

 • หยิบห่วงวงกลมมาสวมหลักได้

 • วาดเส้นตั้งฉากตามแบบได้

 • ร้อยลูกปัดใหญ่ๆ ได้หลายอัน

ฉลาดสื่อสาร

 • เรียกตัวเองด้วยชื่อเล่น

 • เลียนเสียงพูดของผู้ใหญ่และพูดตาม

 • ชี้บอกได้ว่า ตา จมูก ปาก ผม หู อยู่ตรงไหน

 • ใช้คำถามง่ายๆ ที่มีคำ 1-2 คำ เช่น ไม อะไร

 • สนใจเสียงต่างๆ และคำซ้ำๆ

ฉลาดอารมณ์

 • มีอารมณ์ขัน

 • ชอบแสดงออก เช่น เต้นตามเพลง

 • บอกเมื่อปวดอุจจาระได้

 • ตอบสนองคำสั่งของผู้ใหญ่ได้มากขึ้น

 • เล่นและเก็บของเข้าที่ได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้น พัฒนาการลูกน้อย วัย 1 ปี 10 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner