ฉลาดเรียนรู้

  • มีสมาธิและความจำดีขึ้น

  • เมื่อให้บอก จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามลำดับได้

  • แสดงออกให้รู้ว่าจดจำเหตุการณ์ในรูปถ่ายได้ เช่น เมื่อถามก็เล่าได้

  • ตั้งคำถามกับสิ่งที่สงสัยบ่อยขึ้น ชอบเล่นของเล่นที่ซับซ้อนขึ้น เช่น เลโก้ การเรียงลำดับ

  • ชอบเล่นเลียนแบบคนใกล้ชิด

  • นับจำนวนได้ 1-2

  • บอกสีได้ถูก 1-2 สี

ฉลาดเคลื่อนไหว

  • ยืนบนขาข้างเดียวได้นานราว 2 วินาที

  • วิ่งได้ดีแต่ยังหยุดได้ไม่ดีนัก

  • กระโดดสองขาขึ้นลงจากเก้าอี้หรือโซฟาเตี้ยๆ

  • ต่อแท่งบล็อกได้ประมาณ 7 ชั้น

  • วาดรูปวงกลม

  • เคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างอิสระ

ฉลาดสื่อสาร

  • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น

  • พูดประโยคที่มีคำ 4 คำต่อกันได้

  • ร้องเพลงได้บางท่อน

  • สนใจดูภาพในหนังสือได้นาน

ฉลาดด้านอารมณ์

  • ยังยึดความต้องการของตนเองเป็นหลัก

  • ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างแข็งขัน

  • ชอบแต่งตัวเอง

  • ชอบช่วยงานบ้านคุณแม่

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”