ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 2 ปี 9 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 2 ปี 9 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • ชอบเล่นเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ เช่น ทำท่าพูดหรือสอนตุ๊กตาเหมือนที่พ่อแม่สอนตน

 • เข้าใจและทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่ได้

 • บอกสีต่างๆ ได้มากขึ้น

 • จำพยัญชนะได้มากขึ้น

 • นับจำนวนได้มากขึ้น

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • เดินและวิ่งได้มั่นคงขึ้น

 • สลับเท้าขึ้น-ลงบันไดได้

 • กระโดดลงจากบันไดขั้นเตี้ยๆ ได้

 • ถีบจักรยานสามล้อได้

 • ต่อบล็อกไม้ได้ 7 ชั้น

 • กรอกน้ำหรือทรายใส่ขวด โดยหกน้อยลง

 • ลากเส้นต่างๆ และวาดวงกลมได้ดีขึ้น

ฉลาดสื่อสาร

 • พูดเป็นประโยคมากขึ้นได้

 • พูดไปเล่นไปมากขึ้น

 • ทำตามคำสั่ง 2 คำสั่งขึ้นไป

 • ช่างซักช่างถาม

 • บอกชื่อจริงและนามสกุลได้

 • เล่าเรื่องจากรูปภาพในหนังสือได้

ฉลาดอารมณ์

 • ปฏิเสธอย่างจริงจังเมื่อไม่ต้องการ

 • ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น

 • ไม่อยากแยกจากแม่

 • ชอบให้มีคนชม

 • เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันได้สักพัก

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้น พัฒนาการลูกน้อย เดือนที่ 33
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner