ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 3 ปี 4 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • บอกชื่อสีได้ถูกอย่างน้อย 3 สี

 • รู้จักชื่อสัตว์ในหนังสือ 2-3 ชนิด

 • เข้าใจความหมายของคำว่าบน ล่าง หน้า หลัง

 • ท่องจำพยัญชนะต่างๆ ได้

 • ร้องเพลงที่ชอบได้

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • เดินขึ้นบันไดได้เอง

 • กระโดดได้ไกล 2-3 ก้าว

 • วิ่งโดยสามารถหยุดได้ฉับพลัน

 • เปลี่ยนอิริยาบถจากวิ่งเป็นเดินได้คล่อง

 • ถีบจักรยานสามล้อ

 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษได้คล่อง

ฉลาดสื่อสาร

 • พูดชัดถ้อยชัดคำขึ้น

 • พูดเป็นประโยคยาวๆ ตั้งแต่ 3-5 คำขึ้นไป

 • ชอบตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว

 • ใช้คำถูกหลักไวยากรณ์ เช่น มีประธาน กริยา กรรม

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ชอบแสดงออกให้คนอื่นสนใจ

 • รับรู้อารมณ์คนอื่นได้มากขึ้น

 • ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่โวยวายหรืองอแง

 • ชอบเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนมากกว่าเล่นกับของเล่น

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 4 เดือน
เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 3 ขวบให้เรียนรู้อย่างรอบด้าน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner